< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 februari 2016

Motion ang pampvälde i MP Varberg !

Jag har lagt ett antal motioner tull Miljöpartiets lokala årsmöte i Varberg 20 mars. Här kommer den om pampvälde.


Motion ang pampvälde i MiljöpartietI Varberg fram till valet fanns en homogen fungerande politisk grupp som upphörde iom valdagen.

Sedan vidtog förhandlingar mellan de politiska partierna. Under tiden fanns en valberedning som skulle arbeta med personfrågor och tillsättning av poster.

Vad som INTE var känt då var vad som förekom på regionnivån. Valberedningen hade enbart lokalt fokus och informationen från förhandlingsgruppen var direkt urusel.

Så här i efterhand frågar man sig om det var meningen att EN person bara hade som uppgift att samla poster. Till intäkt kan det tas att den personen fick många personkryss och blev kryssad in.

Personkryss gör att vederbörande kan tala i egen sak men partiets uppgift bör väl vara att vi får en god fördelning och sammanhållning och inte minst likvärdig information?

Jag ser direkt att det blivit en pyramid av den politiska gruppen. Vissa är mer arvoderade, får insideinfo mer än andra. Just tillgången till information är viktigt för att sätta sig in i ärendena inte hur nära Lotta eller Mats man sitter.

Jag föreslår att

på kommande listor får personer bestämma sig för vilken nivå som ska prioriteras och att det ska undvikas att dubbelbesätta sig med ordinarie uppdragsposter på två nivåer om det finns andra kandidater som är intresserade.


Pierre Ringborg
pierreringborg@gmail.com

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket klokt inlägg! Om inte alla parter har insyn i den demokratiska processen så faller hela den demokratiska rättspraxis. Har en del tillgång till mer information än andra så är det inte längre på lika villkor som det ska vara i en demokrati. // Anders