< div id=”header ”>< / div>

onsdag 24 februari 2016

När blev en motion ett medborgarförslag och vem har äran att det tillsätts en landsbygdsutvecklare i Varberg?


Vem har ÄRAN åt att det tillsätts en landsbygdsutvecklare i Varberg?

Nominerade är:

Varbergs landsbygdsråd

Pierre Ringborg (MP)

Ett medborgarförslag som centern stödde i budgetarbetet och fick gehör för ?

Stefan Stenberg (C) motion

Harald Lagerstedt (C
) (budgetberedningen)?

Andreas Feymark (SD) motion ?

Ja INTE är det ordflödande JANA NILSSON (S) som har VETORÄTTEN även om han tycker sig ingå i JURYN vem som mest ska få äran för detta. MÖJLIGEN kan han få BERÖM för att springa på alla möten för att övertyga landsbygdsfolk hur bra det blir med HVB-hem för bygden men inget annat.

Inga kommentarer: