< div id=”header ”>< / div>

lördag 6 februari 2016

Jag hoppar av alliansen i Varberg !


Jag spolar nu alliansen i Varberg. Det betyder att innan DE säger att jag INTE är välkommen att samarbeta med dem OM jag går ur MP gör jag slag i saken.

Jag lämnar alliansgruppen i kultur och fritid och alliansen i kommunfullmäktige.


Jag finner att det som kallas majoritetspolitik i Varberg sker helt på gamla Alliansens villkor och att det som görs upp med MP är det i de slutna rummens informella grupper dit jag inte äger insyn.

Dessutom har MP:s kf-grupp sagt sig inte ha förtroende för mig samtidigt som MP visar superlojalitet med alliansen.

MP i Varberg undanhåller inbjudningar, information och rapporter från lokala MP-möten och jag känner mig inte delaktig i vad de håller på med.

Jag tillkännager att jag INTE längre är delaktig med alliansen i Varberg och står fri från dem.

Inga kommentarer: