< div id=”header ”>< / div>

söndag 7 februari 2016

Medlemsomröstning i Miljöpartiet om flyktingpolitiken floppade !


En medlemsomröstning om flyktingpolitiken blev en flopp hos Miljöpartiet. Det hade behövts 1700 röster dvs 10% av partiets medlemmar som skrivit på om den hade blivit av.

Bekgrund

"I november presenterade regeringen en ny och mer restriktiv migrationspolitik.

Den innebär bland annat att svensk lagstiftning under en treårsperiod ska anpassas till EU:s miniminivå.

Många miljöpartister var kritiska till åtgärdspaketet och det startades en namninsamling för att få till stånd en medlemsomröstning om den migrationsöverenskommelse som partiet slutit med Socialdemokraterna"

Miljöpartiet har i både valmanifest och valprogram gått till val på saker som många miljöpartister inte det känns som det blivit politik när väl ID-kontroller infördes och det aviserades att en stor del som inte kommer att få asyl kommer att avvisas från landet.

Nuläget

Miljöpartiet sitter i en regering och dess beslut är gemensamma. MP kan inte rälna med att få igenom hela sin politik utan måste kompromissa med Socialdemokraterna.

Många menar att det då borde vara smärtgränsen att lämna regeringen eller begära nya beslut av regeringen som bättre tillgodoser "flyktingvännerna".

Uppenbarligen finns inte detta stödet i Miljöpartiets medlemskår. Varför kan man fråga sig. En del lämnar partiet med fötterna dvs går ur, andra resignerar och en del anser kanske att det är andra frågor som borde prioriteras istället.

Vad händer?

"Med anledning av den interna kritiken håller Miljöpartiet nu i februari tre stora så kallade dialogkonferenser, där partimedlemmar får tycka till om flyktingpolitiken, berättar Anders Wallner.

– Vi samlas ju på tre platser, hundratals miljöpartister, för att prata om hur vi arbetar som parti, både för att alla människor som har kommit till Sverige och kommer till Sverige ska få ett bra mottagande och bra etablering, möjlighet till bostad, arbete, skola. Men också hur vi jobbar på längre sikt, för att Sverige åter ska kunna få en väldigt human och öppen migrationspolitik."

Inga kommentarer: