< div id=”header ”>< / div>

onsdag 17 februari 2016

Är det möjligt att garantera alla en basinkomst på 8.333:- i månaden?


Christian Engström piratpartist och fd Europapolitiker skriver mer konkret i sitt fjärde blogginlägg hur han tänkt basinkomst ska utvecklas och på vilken nivå.

"8.333:- per månad
till alla i åldern 20-64 år
som bor i Sverige
och inte har andra inkomster."

Min invändning:Jag har varierande ojämna inkomster månadsvis som kvittas mot försörjningsstöd. Fasta utgifter är hyra 4.700:-som ska plussas med kostnader för el. I stort sett hamnar jag på den nivån om jag väger in basinkomst.

"
Existensminimum är det belopp man får behålla om har gigantiska skulder — kanske efter en fildelningsdom — som kronofogden ska mäta ut under resten av ens liv. Då får man ändå behålla ett visst belopp varje månad till mat och husrum, så att man kan överleva och fortsätta betala av på sina skulder även nästa månad. Existensminimum år 2016 ligger på 4.679 kronor plus hyra, vilket i praktiken normalt blir runt 8.000:-

Försörjningsstödet (som förr kallades för socialbidrag) ligger också där. För en ensamstående person är riksnormen för försörjningsstöd 3.890 kronor plus hyra, så det hamnar också runt 8.000:-.

Garantiersättningen för långtidssjuka som inte hade någon inkomst innan de blev sjukskrivna, är på 8.860 kronor i månaden före skatt, eller cirka 7.600 efter skatt.

Studiemedlen ligger på 9.904 kronor per 4 veckor, men huvuddelen är lån som ska betalas tillbaka, och man får bara studiemedel under 40 veckor och inte resten av året. Pluggar man heltid 40 veckor om året blir det nästan precis 100.000 på ett år, alltså samma nivå som i det här förslaget till basinkomst."

Det finns således krav som ska uppfyllas och handläggas frågan är vad som kan förenklas och göras mer enhetligt för att uppnå basinkomst? Vitsen är att kunna skrota en del av dagens system för att kunna finansiera reformen.

Samtidigt har vi olikheten hur folk har det beskaffat, hur de hanterar pengar, hur de bor och vad det finns för behov. Jag själv har studieskulder på 200.000:- jag aldrig kan betala, en skuldsanering som pågår i tre år till, oattraktiv på arbetsmarknaden och skulle isf konkurrrera med både ungdomar och nyanlända om de jobb som inte finns.

Inga kommentarer: