< div id=”header ”>< / div>

torsdag 18 februari 2016

Jag motionerar om krisgruppens rapport till Miljöpartiets årsmöte 20 mars i Varberg !


Jag har lämnat ett antal interna motioner till Miljöpartiet de gröna i Varbergs årsmöte 20 mars. varav den kanske medialt intressantaste är just denna. Själva krisgruppen s rapport har jag bloggat om tidigare här. Inte minst för att krisgruppen behandlade andra än enbart mig själv och jag anser att krisgruppens rapport behandlats av nuvarande styrelse på ett styvmoderligt sätt.


Motion ang krisgruppens rapport

Den 23 november lämnade en s.k. krisgrupp en rapport om tillståndet i MP Varberg som jag anser inte har behandlats internt. Det finns stora brister anser jag som krisgruppen pekar på och det har INTE bara med person att göra utan organisation.

Jag upplever själv det som helt meningslöst att gå på måndagsmöten då det inte klargörs vad som kommer upp till behandling, hur man kan reservera sig om man inte delar majoritetens beslutfattarnas åsikt och hur detta protokollförs.

Dokumentationen från måndagsmöten att kunna gå tillbaka är sparsam. Uppslutningen om hur MÅNGA som dyker upp dokumenteras inte och olika frågor tar olika tid och jag anser att ksau-ärenden dominerar fullständigt utan att de som kommer erhåller ordentliga handlingar så man är på samma nivå. Det gäller för övrigt allt som beslutas i andra nämnder och styrelser också.

Personer som bör vara närvarande inför veckans nämndsmöten kommer inte av någon anledning fast de har nämnd den veckan. Sedan är det de personer som kommer som styr vad MP anser också i olika frågor. I praktiken Stefan Edlund och paret Bagge.

Jag anser att krisgruppens dokument aldrig behandlats i MP på ett korrekt sätt och vill att den nya styrelsen behandlar den så den får en genombelysning.

Jag föreslår att årsmötet beslutar att

krisgruppens rapport behandlas av den nya styrelsen som går igenom olika punkter som anges i rapporten och föreslår lämpliga åtgärder så att de efterlevs.


Pierre Ringborg
pierreringborg@gmail.com

Inga kommentarer: