< div id=”header ”>< / div>

tisdag 16 februari 2016

Dagens Arbetsförmedling och Socialbyrå stjälper individer snarare än hjälper dem !

Jag följer piratpartisten Christian Engströms serie om basinkomst och i den tredje bloggen tar han upp våra otrygga och byråkratiska trygghetssystem

Arbetsförmedlingen förmedlar inga arbeten

"Arbetsförmedlingen sysslar istället med att dels betala ut arbetslöshetsersättningar, dels att sysselsätta de arbetslösa med olika kurser och aktiviteter, som de arbetslösa inte kan tacka nej till om de vill fortsätta få ersättning."
"Hur många krav Arbetsförmedlingen än ställer på de enskilda arbetslösa, blir det inte fler jobb i ekonomin. Den enda effekten av Arbetsförmedlingens byråkrati är att människor blir nedbrutna och känner sig otrygga."

Min egen erfarenhet av AF är att det fungerade någorlunda på 90-talet sedan fungerade det inte alls. Jag själv blev av med a-kassan på något underligt sätt kring 2001. Jag jobbade 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan under 9 månader på något som kallades Warbeco i Varberg. Fick utföra emballerings-, monterings- och lite annat jobb men det utmynnade i att hitta FEM FEL PÅ PIERRE sedan var jag inte välkommen tillbaka utan blev av med min a-kassa. En a-kassa jag ALDRIG fått tillbaka då jag sedan dess inte fått någon som helst hjälp av AF.

Försörjningsstöd (socialbidrag) är bidragsfällans käftar

"Det kommunala försörjningsstödet, som förr kallades för socialbidrag, är det yttersta skyddsnätet i samhällets trygghetssystem. Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov rätt till försörjningsstöd för att komma upp i en ”skälig levnadsnivå”.

Det låter ju bra på pappret. Men i verkligheten är det en enormt kränkande process som den som är hänvisad till försörjningsstöd måste gå igenom.


Det räcker inte med att man är helt utblottad och inte har en krona på banken. Man får inte ens äga saker i hemmet mer än det absolut nödvändigaste. Allt annat måste man sälja innan man kan få försörjningsstöd´."

"Alla har rätt till försörjningsstöd och en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Men i praktiken är priset som den enskilde får betala att se sitt ekonomiska liv krossat, och sin personliga frihet förverkad av socialtjänsten. När man har gjort allt man behöver göra för att få försörjningsstöd en gång, då har man blivit tvingad av reglerna att försätta sig i en situation där det är mycket större risk att man kommer behöva få försörjningsstöd igen."
"Både a-kassan och försörjningsstödet är utformade så att de bryter ner människor istället för att bara hjälpa dem. Dels är det inhumant mot individerna som drabbas direkt. Men det är också rent destruktivt ur samhällets synvinkel. Det blir inte fler jobb av att människor går runt med en klump av oro i magen."

Min egen erfaremhet
är att människor som kommer in i försörjningsstödet inte ges någon rejäl chans. De är fast i klorna på soc som gör att allt för att förnedra, unfderkasta människan, splittra familjen (om du har någon) och helt helt enkelt göra dig till ett OBJEKT i deras händer att bolla med. Har du inte problem så får du det unfder tiden. Kom ihåg en sak ta inga egna initiativ det bestraffas du för. T.ex politiska uppdrag som innebär arvoderinghar ska KVITTAS och politiska uppdrag ses som en belastning då det är pysselsysselsättning som är vÄRT något sett ur socialtjänstens ögon inte samhällsengagemang.

I vissa avseenden kan socialtjänsten vara bra. OM du är tillräckligt diagnosticerad och sjuk kan de hjälpa dig att i samråd med Försökringskassan se till att efter några års pappersexercis se till att du får en förtidspension. Men det krävs lite och innan det kan fastställas vill de ha dig på arbetsträning för att se om de finns förmåga att göra något arbete dvs gratisjobb om du går på försörjningsstöd-

Inga kommentarer: