< div id=”header ”>< / div>

tisdag 29 december 2015

Frågor och svar kring mitt utträde ur Miljöpartiet !


Jag har aviserat att jag kommer att lämna Miljöpartiet år 2016 och det uppstår då ett antal följdfrågor?

Varför inte vara med i rikspartiet ENBART på Riks? Så här står det i stadgarna

§ 3 Medlemskap

3.1 Var och en som vill verka i enlighet med partiets program och stadgar och som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet.
3.2 Medlem ansluts till riksorganisationen samt partidistrikt och lokalavdelning.
3.3 Medlem får inte vara med i mer än en lokalavdelning.


I praktiken går ju inte det om man följer stadgarna utan man kollektivansluts automatisk till partidistrikt och lokalavdelning.

Kan jag ha kvar mina politiska uppdrag även om jag lämnar Miljöpartiet?


Det jag inte kan göra är att vara kvar i alliansgruppen då de har till uppgift bl.a. att vara med och jobba fram den budget som sedan ska bli Alliansen plus MP. Då gruppledaren vägrar att ge mig delaktighet redan nu i budgetarbetet använder han sig istället av ordföranden i nämnden. En centerpartist för att informera sig.

Min roll i nämnden blir i princip bara att vara samstämmig med alliansen. Gruppledaren i MP har också undanbett samröre med mig vilket innebär att han inte heller vill ha den unika information jag får genom min nämndplats i kultur och fritidsnämnden.

Det ger centern en särställning som jag i längden inte kan acceptera och jag anser att MP redan när man körde över mig när det gällde friidrottshallen i Trönninge gjorde avsteg från tidigare grön politik.

Varför sitta kvar när man ändå saknar stöd i MP?

Utgår jag från ersättaruppdraget i kf är det ett väljarmandat. Gruppledaren som är personvald ville naturligtvis att han skulle få sina kryss och fick det också. Hur andra röstar är inte hans sak men har ändå synpunkter att vilja styra väljarnas val.

Uppdraget i kultur och fritidsnämnden bygger på en hemlig sekretessbelagd uppgörelse och så länge den inte görs offentlig finns ingen anledning för mig att stödja alliansen en plats som MP redan hade ihop med S förra mandatperioden i opposition.

Inga kommentarer: