< div id=”header ”>< / div>

onsdag 30 december 2015

50-talisten nästa generation som ska fasas ut !


Sverige behöver migration säger Åsa Romson. Det innebär utmaningar och påfrestningar som på något sätt kräver centralt planerad styrning om inte samhället ska bli ohållbart med stora klasskillnader.

Oavsett vad man tycker om migration så klagades det på matchningen på arbetsmarknaden bara för ett antal år sedan. För att klara demografin sägs att vi behöver input i form av invandring. Det föds inte lika mycket barn som förr och människor utbildas allt längre. Det krävs således mer av samhället om vi ska upprätthålla välfärdsstaten som vi varit van att ha den.

Parallellt utvecklas ett samhälle med trasproletariat de som blev över när tjänstesamhället brer ut sig. Rut-systemet som visserligen ska subventioneras mindre (Vem har råd med sånt?) ska samtidigt utökas med IT-tjänster och flyttjänster. Detta senare ingick i migrationsöverenskommelsen.

Det finns de som aldrig kommer in i s.k. riktiga jobb och det finns de som är färskvaror på arbetsmarknaden. Ja t.o.m. nyanlända är en färskvara. Det kommer ju nya nyanlända hela tiden så det är att betrakta sig som "svensk" när etableringstiden är utgången. Ju äldre ju svårare kommer det sedan att bli om man inte är etablerad sen på arbetsmarknaden.
"Det finns dock en fingervisning i form av Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar vid en invandringsvolym om 87 000 per år. SKL beräknade att kommunalskatten skulle behöva höjas med två kronor över hela linjen för att primärkommunerna skulle kunna säkra sitt åtagande. Det är framför allt behoven av försörjningsstöd och bostadsbidrag som redan idag spränger alla ramar."

40-talisterna hela den gruppen har nu uppnått ålderspension. En grupp som fortfarande är aktiv någorlunda kapitalstark och inte minst högljudd och krävande. De har varit med under tider där vi haft den bästa tillväxten och i ett Sverige där det inte fanns någon arbetslöshet.

Då kommer vi till 50-talisterna. En generation som ofta inte nämns då den finns i klämmen mellan 60-talister fortfarande är attraktiv på arbetsmarknaden och som sagt 40-talisterna som gått i pension. Vad ska det bli av oss?

En generation som ska hållas upprätt men ändå fasas ut. Många är kanske redan utfasade i fas 3-systemet, en del har inte haft ett riktigt jobb på många¨år och har skavanker. Har de dessutom ingen adekvat högre utbildning så är det här förtida pensioner kommer att sättas in för det kommer yngre hela tiden som känns attraktivare.

Vilka är HOTEN för denna generation på arbetsmarknaden: 1) Yngre människor 2) Folk med färskare och högre utbildningar 3) Subventionerad arbetskraft såväl yngre som nyanlända som konkurrerar ut dem. 4) Friskare och vitalare människor som orkar jobba både bättre och längre.

Således finns det de som redan har det mycket gott ställt i 50-talistgenerationen men då krävs det att det finns ett JOBB. Med det jobbet finns allehanda möjligheter att kunna få de betalda ledigheter ja även sjukfrånvaro som finns inom den ramen. Det är nämligen skillnad på att vara ledig MED JOBB och utan. Sedan räknas ju in pensionspoäng också som tas ut efter 65+.

Jag ser alltså 50-talisterna som en grupp som kan befinna sig på olika bitar av skalan beroende hur den individuella sitiationen ser ut. Märk väl att alla inte befinner sig i lyckliga par heller utan här kan finnas många singlar bland dem. Barnen är utflugna och mycket kan ske men samhället idag ser INTE ut som när man var 40.

Inga kommentarer: