< div id=”header ”>< / div>

lördag 21 november 2015

Kulturkrocken inom Miljöpartiet i Varberg !


Kulturkrock när jag går ut i Hallands Nyheter. Ska Miljöpartiet vara det slätstrukna, anpassade partiet som alla andra? Eller ett "grus i maskineriet" som Elsa Grave sa till mig en gång?

Krisgruppen läser säkert min artikel där jag vill ha en balans mellan fundispolitik och realospolitik.

Bakgrund till att realosdelen fått blodad tand och bli av med mig


SD har ju tagit övertaget i opinionsbildning och minsta antydan att ge ett lillfinger så strider det mot värdegrunder, normer och miljöpartiets politik. Under tiden har Miljöpartiet i regeringen tvingats anpassa sig hästlängder på grund av ökat flyktingström, terrorangrepp och kompromisser i regeringen. Romer avvisades i Malmö under tumultartade former i Malmö och nu tvingas flyktingar sova ute i kylan.

"Tidigare i höst hamnade Pierre Ringborg i bråk på Facebook. Han blev anklagad för rasism och Miljöpartiets gruppledare, Stefan Edlund, sa till HN att partiet tillsatt en krisgrupp som skulle utreda Ringborgs framtid och att det kunde bli tal uteslutning.På måndag ska krisgruppen ha möte med partiet i Varberg och Pierre Ringborg.

Realosdelens undvikande att slå ifrån kritiska invändningar

Tidigare har Miljöpartiet varit ett parti som värnat naturskydd och varit motvikt mot exploateringsintressen men gjort en tvärvändning då dessa frågor har marginellt gehör i ett allianssamarbete. Nu storexploateras hela Trönninge tvärtemot den fördjupade översiktsplanen som antogs 2010.

"Ringborg gick på tvärs mot sitt eget parti och Alliansen i kultur- och fritidsnämndens beslut om friidrottsidrottshallen i Trönninge. Ringborg vänder han sig mot hur Trönningeplaneringen går till och det är han inte ensam om. Liknande kritik har uttryckts av Folkpartiets Mikael Bonde och Mattias Ahlström.

Det finns flera intressen som kolliderar i Trönninge – respekten för tidigare planering som sa att naturen inte skulle exploateras så mycket som det lutar mot nu, Österledens eventuella förlängning och bostadsbristen."

Symbolfrågan Brunnsberg

Vid yttrandet när det gäller samråden om detaljplan Brunnsberg har det kommit in lite olika svar från olika nämnder om att exploatera skog och grönområden men här ger Stefan Edlund som är gruppledare för MP:s kf-grupp och ksau-ledamot ett ganska vagt svar. Jag visade en del oro för hur beslutet kommer att bli och MP:s vaga besked att avge en partiståndpunkt.

Edlunds kommentar

"Stefan Edlund vill inte säga något om sin egen uppfattning i exempelvis Brunnsbergsfrågan i det här sammanhanget, han tycker inte att det har med saken att göra eftersom han inte delar Ringborgs beskrivning av konflikten"
Min kommentar

"Se byggplanerna på Brunnsberg. Där avstyrkte hela min nämnd kultur- och fritdsnämnden och hamn- och gatunämnden detaljplanen.Pierre Ringborg är orolig att hans partikamrater i byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kommer att rösta för byggandet på Brunnsberg."

Inga kommentarer: