< div id=”header ”>< / div>

söndag 22 november 2015

Kan Liberalerna vara ett parti för mig?

Ja media är hårt på "Ringborg lämnar Miljöpartiet" samtidigt avgörs allianskollegan i M Johanna Palmelids öde.Ja det handlar om måndagen den 23 november då allt ska hända med oss bråkstakar inom grönalliansen i Varberg. Jag anser att både MP och M är partier i kris och då framstår Liberalerna som ett vettigt alternativ.

Lotta Hedström fd språkrör i MP skriver en bra artikel i SYRE.Ett ämne som vi båda ovan har anknytning till. Ja hur ska partier relatera sig till SD:s framgångar?

Vare sig MP eller M har väl inte nån skjuts direkt just nu. Medan MP och M bråkar med ser jag en intressant uppstickare de gröna liberalerna. Wow säger jag fortsätt på den linjen !

Snabbfakta på beslut på Liberalernas landsmöte

Beslut på landsmötet
Partiet ska verka för en ny skattereform, som är fullt finansierad
Värnskatten ska slopas och brytpunkten för statlig skatt höjas
Det första steget i den statliga skatten ska dessutom sänkas
De högsta marginalskatterna bör närma sig OECD:s genomsnitt
Bolagsskatten ska sänkas
Ränteavdraget kan fasas ut under en längre period
Reavinstbeskattningen kan sänkas
Momsen kan ökas
Miljö- och klimatskatter kan öka
Partiet vill ha gårdsförsäljning av egenproducerad alkohol
Ett tredje juridiskt kön ska utredas
Partiet ska verka för att försvarsanslagen ökar till minst två procent av BNP på sikt.
Liberalerna ska verka för och stödja ett självständigt södra Kurdistan.
Tillåt fri hyressättning vid nybyggnation
Byggherrar ska få utarbeta detaljplaner som ska kunna prövas av kommunen
Hyror ska bättre spegla efterfrågan, till exempel vad gäller läget
Generösare beräkning av skälig hyra vid uthyrning av villor och bostadsrätter
Taket för skattefria hyresinkomster vid andrahandsuthyrning ska höjas
Strandskyddet bör mjukas upp vid lokalt behov av bostadsbyggande
Ämnesbetyg i gymnasiet ska återinföras
Rektorsutbildningen ska öppnas även för dem som inte har anställning som skolledare
Rätt till 30 timmars förskola för barn till arbetslösa från ett års ålder
Reseavdraget ska höjas i glesbygd och sänkas i kollektivtrafiktäta områden.
Vigselförrättare som diskriminerar ska fråntas rätten till vigselförrättning.
Källa: TT, Liberalerna

1 kommentar:

Anonym sa...

Liberalerna ska verka för och stödja ett självständigt södra Kurdistan?
Varför är kurdisk nationalism OK med inte svensk?