< div id=”header ”>< / div>

fredag 20 november 2015

Bakgrund tilll att jag går ut i Hallands Nyheter för intervju !


Jag har varit på tidningsintervju på HN och hur blev det?

Många miljöpartister tycker det är ONÖDIGT att jag går ut och säger vad jag tycker i ortstidningen. Det är också ONÖDIGT att jag lägger motioner inget miljöpartiet befattar sig med. Framför allt ska det inte obstrueras i nämnderna vad som ventileras det gäller att visa en enig hållning i alliansgruppen.

Splittringen kring Trönninge friidrottshall

Det började med en presentation av en ny Friidrottshall i Trönninge utanför Varberg antaget i kulturnämndens arbetsutskott men inte vid presentationen i kultur och fritdsnämnden.

Jag ifrågassatte det hela med tidigareläggning av projektet reserverade mig i kulfrinämnden och skrev debattartikel innan ärendet kom upp i kommunfullmäktige.

Det baxades igenom kommunfullmäktige ganska lätt och jag ställde frågan med massa VARFÖR hur det hela legitimerats som ett jämställdhetsprojekt.

Således inleddes sommaren och semestrar med en rejäl motsättning mellan mig och den NYA kommunfullmäktigegruppen som kom till efter valet. Är jag satt i fel nämnd då jag inte hade något stöd alls från kf-gruppen? Å andra sidan mörkade de vad de tyckte fram till mitt möte i nämnden trots att de informerats ang. ärendet.


Uteslutningsdiskussionen

Efter semestrar och ledighet kom motsättningar upp i dagen även om friidrottshallen var överspelat då beslut tagits i kf om igångsättning.

Två ledande miljöpartister gick ut ÖPPET i MEDIA och talade om att jag ev skulle uteslutas.

Ordförande i MP Halland: Maria Söderberg se här

Gruppledare Stefan Edlund MP, Varberg se här

I sammanhanget står i styrelseprotokoll från MP Varberg daterat 21 september obestämt om någon krisgrupp som blivit "inkallad" oklart vilka som ingår och vad den har för syfte. Dock ganska klart att frågan om "ev uteslutning eller reprimand" går vidare till regionstyrelsen som mig veterligt inte behandlat något sådant ärende.

Krisgruppen

Vad gäller krisgruppen en diffus samling ledamöter dock inte Varberg har intervjuat ett antal människor med samma frågeställning kommer att presentera detta måndagen den 23 november kl 18 i partilokalen.

HN bad mig då om en intervju då de befarade att det mötet snarare kommer att handla om mig än att vilja lösa någon kris. Således ställde jag upp och det är bakgrunden till min intervju då krisgruppen svarat att deras underlag behandlas internt. Min politiska grupp blev informerad att jag var kallad till intervjun innan jag gjorde den.

1 kommentar:

jeanette sa...

Jag förstår inte att det får lov att gå till så här, snacka om toppstyrt parti.
Jag tror på dig, kämpa på.