< div id=”header ”>< / div>

torsdag 29 oktober 2015

SD lägger fram sitt första genomtänkta budgetförslag i Varberg !


SD:s första offenntliga budgetförslag i Varberg sedan patrtiet kom in 2006? Men de vill väl bara en sak rikspolitik och slänga ut invandrarna?

I vilket fall som helst är deras budgetförslag värt att granskas inte minst som SD är orsaken till den parlamentariska situationen i Varberg då Alliansen inte längre har egen ABSOLUT majoritet i Varberg.

Till skillnad från S får inte SD vara med i budgetberedningen utan får lita till ekonomikontoret när de ska forma sitt förslag.

Precis som när MP lade sina säryrkanden 2013 är det Alliansens förslag som SD föreslår förhålla sig till "Partiet vill i stora drag anta Alliansens och MP:s förslag, med vissa reservationer."

Skillnaden var att MP hade då ett valtekniskt samarbete med S och V och också en överenskommelse att förhålla sig till dem. Jag tycker MP klarade sin position bra inför budgeten 2013 men vi drev aldrig MP:s budgetförslag till någon votering i slutomgången utan lade ned våra röster utom jag som röstade på majoritetens förslag vilket indirekt kan man säga sedan banat väg för att MP nu sitter i majoriteten 2015.

I det avseendet står SD friare då SD ALDRIG haft något budgetalternativ och också lagt ner sina röster mellan S och Alliansen när det väl kommer till budget. och kan agera därefter.

Vad vill då SD?

- tillsätta en landsbygdssamordnare, men man vill också satsa på att skapa mötesplatser på landsbygden. BRA !

- erbjuda frukost till alla elever i grundskolan. BRA!

- att kommunen arbetar aktivt för att få regeringen att ändra uppfattning om kärnkraften och satsar på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. URDÅLIGT !

- att Varbergs kommun inte tecknar nya avtal med Migrationsverket och säger nej till att ta emot nyanlända. DÅLIGT DÅ VI TAR EMOT MINDRE ÄN ANDRA JÄMFÖRBARA KOMMUNER!

SD lägger för första gången sedan man kom in i kommunfullmäktige sitt första budgetförslag till kommunfullmäktige . Det märks en breddning av innehållet och allting handlar inte bara om migration och invandring. SD lägger sig tydligt som ett mer landsbygdsinriktat parti det är där de vill bygga fokus men har ett ganska brett spektrum vad de vill inom olika områden mer än de presenterat någon gång tidigare.

Om nu Alliansen plus MP vill vara ett parti som vill bygga Västerport, Trönninge och Tunneln så försöker ändå SD vilja något annat för där har S samma linje som de styrande partierna i Varberg

Inga kommentarer: