< div id=”header ”>< / div>

fredag 30 oktober 2015

BRYT AVTALET MED TRAFIKVERKET ANG TUNNELBYGGET I VARBERG !


Trafikverket sågar Pendelstation i Värö?

När det är valtider LOVAR i stort sett samtliga partier att det ska bli av sedan när det kommer till kritan drar de sig undan.

Nu vet jag att frågan inte är helt enkel men det finns ett vapen kommunen kan ta till. BRYT AVTALET MED TRAFIKVERKET ang dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg.

Det är ett majoritetsalternativ som en gång blev av när alla andra alternativ avfördes kring 1996 när principavtalet skrevs angående en tunneldragning.. MP förde fram ett läge med huvudstation vid Lassabacka med ett stickspår för Boråstågen in till nuvarande station.

Det var då aktuellt:

1) Att det skulle kunna anläggas en pendeltågsstation i Breared som skulle bli Varbergs nya moderna stadsdel. Det är numera avfört.

2) Det var då inte tal om ett långt djupt tråg mellan nuvarande stationsläge och fram till Getteröbron. Det har tillkommit.

3) Trafikverket (Banverket) visade då ingen motvilja för att det skulle kunna anläggas och vara tågstopp i Värö. Istället talade man om att en förutsättning för trafikering var att dubbelspåret fick byggas genom Varberg för att det skulle bli trafikmässigt lönsamt med ytterligare pendeltågstationer norröver på denna sidan Varbergsgränsen.

Trafikverkets inställning idag

"”Nya stationer på Västkustbanan kan först vara aktuellt när dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg samt Ängelholm - Helsingborg är färdigställd och när kapaciteten mellan Göteborg - Kungsbacka och Malmö - Lund är utökad”, skriver Trafikverket i sitt samrådsyttrande"

Varbergs kommuns inställning idag

”Utvecklingsstrategi för Varbergs kommun med fokus på landsbygden”, antagen av kommunfullmäktige 2011 och med en målbild 2020 tar upp stationen. I den står det som mål för år 2020 att det då ”finns en tågstation i Väröbacka / Limabacka”.

Inga kommentarer: