< div id=”header ”>< / div>

tisdag 6 oktober 2015

Länsstyrelsen ger grönt ljus för miljökonsekvensbeskrivning för Varbergstunneln !


Länsstyrelsen i Halland har givit grönt ljus för en miljökonsekvensbeskrivning av Varbergstunneln.

Några punkter har lyfts upp speciellt:

"Några punkter har lyfts upp. Lassabackadeponin är en av dem. Det är viktigt att tillräckliga utredningar och riskanalyser utförs i god tid innan arbetet påbörjas för att minska risken för föroreningsspridning.
Finns risker med järnvägsspår nära Lassabackadeponin med tanke på gnistor från spåren och deponigas? Det bör också klarläggas.

Kvarteret Renen lyfts också upp av länsstyrelsen. En risk finns att efterbehandlingsåtgärderna i Kvarteret Renen-projektet inte har åtgärdats till 2019 då tunnelbygget börjar. Här vill länsstyrelsen att en utredning av påverkansområdet och en riskbedömning tas fram."

Inga kommentarer: