< div id=”header ”>< / div>

onsdag 7 oktober 2015

Stimulans för lantliga mötesplatser kan sökas från Varbergs kommun !

Hamn- och gatuförvaltningen i Varberghar investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter* och på landsbygden.


En mötesplats där barn och vuxna kan träffas och umgås

Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sammanhållning och ökad attraktivitet i samhället.


Vad krävs av den som söker?
Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande:

•att det finns ett lokalt initiativ och engagemang
•att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet
•att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten
•att mötesplatsen ligger på kommunal mark
•att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen

Kommunen är huvudman för genomförandet av projektet och utser en projektledare. Varje år prioriteras åtgärder i en till tre orter, för 2015 finns 800 000 kr avsatt.

Tidigare genomförda projekt

Ekparken i Rolfstorp
I Rolfstorp har kommunen i samverkan med Vi i Rolfstorp färdigställt en park nära ortens affär, den s.k. Ekparken. Parken har belysning mot en ståtlig gammal ek, bänkar, grillplats och mjuka vallar.

Informationskarta i Kungsäter och Gunnarsjö
I Kungsäter och Gunnarsjö har kommunen bekostat en karta över
trakten som visar på intressanta platser att besöka. Dessutom fick orten hjälp med viss belysning och med bättre beläggning på stigarna i den s.k. Rhododendrondalen.

Mötesplats i Skällinge
En central plats som idag är avställd väg-/asfaltsyta nära kyrkan har gjorts iordning för att bli finare, grönare och mer attraktiv.

Grönska i Bua
Vid platsen för en ny bussvändslinga i Bua har en park anlagts med nya träd, oxelhäck, planteringar och bänkar.

* Serviceort = Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Kungsäter, Veddige, Bua och Väröbacka/Limabacka

Inga kommentarer: