< div id=”header ”>< / div>

måndag 5 oktober 2015

Fortsatt motstånd mot att bebygga i Brunnsbergskogen !


Härligt det finns motstånd att bebygga i Brunnsbergskogen i Varberg.

I det stora hela står bostäder mot ingrepp i befintlig miljö. I en sådan fråga var Miljöpartiet förr ganska konsekventa i opposition.I Varberg däremot sitter miljöpartisterna numera utspridda i olika nämnder i majoritetsalliansen och besluten utgår vad som står i reglementet i resp nämnd att yttra sig kring.

Bland nämnderna är Kultur o fritid där jag sitter mest kritisk och avstyrker föreslagen detaljplan.. Även hamn o gata är starkt kritiska då deras synpunkter inte gått igenom och avstyrker också i samrådet. Naturskyddsföreningen följer denna linjen också.

"Fakta: Brunnsbergsbygge Varbergs Bostads AB vill bygga 180 nya lägenheter på Brunnsberg, längs med Gödestadsvägen. Detaljplanen godkänner lamellhus med en suterrängvåning och därtill fem våningar. Detaljplaneförslaget godkänner annars punkthus på max åtta våningar. Kärnegårdens förskola, som har fyra avdelningar, ska enligt detaljplaneförslaget rivas och ersättas med en ny förskola med sex till åtta avdelningar. Brunnsbergsskogen pekas ut som värdefullt för rekreation både i översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Detaljplanen går alltså på tvärs mot just den formuleringen."

Inga kommentarer: