< div id=”header ”>< / div>

tisdag 15 september 2015

LSS-boende under luppen i Varberg !


I Varberg har bildats en fb-grupp med anledning av att en person riskerar att bli av med sitt LSS-boende.

Nu har en professor gått in i diskussionen och han skriver här i HN.

"Kommunerna har huvudansvar för att realisera lagstiftningen. Jag har följt utvecklingen i Varberg och haft kontakt med flera personer och anhöriga som berättar att de efter många års boende med stöd plötsligt ska få insatser via SoL i stället för via LSS. Ambitionsnivån på insatser i SoL är lägre än i LSS och av temporär karaktär istället för livslång, och dessutom är Sol-stödet ofta avgiftsbelagt (vilket inte stöd enligt LSS är). Det finns således inga fördelar för den enskilde att gå över till insatser enligt SoL istället för LSS. Varbergs kommun är sedan i våras aktiva med att neka ett flertal personer med utvecklingsstörning fortsatt LSS-stöd och istället erbjuda SoL-insatser"


"Varbergs rykte på väg att skamfilas# inlägg i HN 9/9 här

"Skilda politiska läger om LSS-boenden inlägg i HN 11/9 här.

"Kommunen: så arbetar vi med stöd och insatser i HN 5/9 här.

"Rätten till LSS-bostad upp på politikernivå" i HN 31/8 här

"Varför måste Karin flytta? Alla har rätt till goda livsvillkor i HN 26/8 här

"Lagvidrigt - FUB rasar mot kommunen" inlägg i HN 25/8 här

"Karin kan förlora sin servicelägenhet" inlögg i HN 25/8 här

Inga kommentarer: