< div id=”header ”>< / div>

söndag 9 augusti 2015

MP-träff med syfte att bilda nätverk i Halland !


Varit på en träff för förtroendevalda i regionen MP Halland. Den hölls på Komedianten i Varberg och det är en serie i träffar som har hållit på sedan augusti 2014.

Möjligen har förväntningarna avtagit och de förtroendevalda sitter ofta i majoriteter och är fullmatade med möten och uppdrag. Då har det ändå gått ett år sedan vi var i inledningen av slutspurten i en valrörelse.

I vilket fall som helst var syftet med denna träff att kunna skapa ett(eller flera) regionala nätverk där man kan få stöd att driva miljöpartistiska frågor.

Jag kan bara prata för mig själv.Jag har en alliansgrupp med 8 från alliansen och sitter som ensam miljöpartist i kulturofritidsnämnden i Varberg. Hur mycket utrymme finns det då att driva grön politik?

Detsamma gäller oftast i alla nämnder. En miljöpartist och alliansen som redan är inarbetade med varandra.

I andra kommuner kanske det är likadant. Det behövs stöd kanske att arbeta bredare i form av nätverk.Kanske i en större enhet där ledamöter i barn-och utbildning,kultur o fri samt social kan finna varandra gränsöverskridande mellan kommuner där MP har representation.

Sedan är frågan vad är grön politik? Det kan väl lika gärna drivas av andra partier? Var går gränsen att kompromissa sönder sig och att driva frågor där man ser framgångar från andra kommuner.

Det behövs en ordentlig uppryckning om det inte ska sitta frustrerade "ensamvargar" som till slut tröttnar och hoppar av eller bara sitter för sittandets skull.

Att få igenom sin politiska prägel är en del av uppdraget och hur lockar man nya som bygger på? Har en känsla av att det finns en stabil kärna bland dem som varit med länge och de som tagit på sig ansvarsuppdrag som ordförandeposter, sitter med i au:n men övriga?

I vilket fall som helst behövs en nytändning att inte slita ut dem som jobbar häcken av sig på sina uppdrag och samtidigt få nya att intressera sig som kan ta på sig uppdrag.

Inte minst om vi vill slippa bli det femte allianspartiet som är på väg att hända i Halland. Samarbete är bra men inte att slukas.

Inga kommentarer: