< div id=”header ”>< / div>

måndag 10 augusti 2015

Varberg behöver en landsbygdsutvecklare !


Varberg behöver en landsbygdsutvecklare. Det finns redan ett stadsutvecklingskontor där det finns andra fokus. Men en landsbygdsutvecklare skulle kunna få till uppgift att ta fram en landsbygdsutvecklingsstrategi för kommunen.

En landsbygdsutvecklingsstrategi ska naturligtvis vara ett komplement till Översiktsplanen i kommunen men också delaktig att ta fram nästa översiktsplan. Här finns mycket att göra vad gäller vägar,trafiksäkra cykelvägar, elförsörjing, fiberutbyggnad , VA, strandskydd vid sjöar och dylikt.

Några mål som kan tänkas ingå i uppdraget:

- Förbättra och kunna bo på landsbygden
- Dialogutbyte på landsbygden
- Hur stötta idéer och eldsjälar på landsbygden?
- Skapa förutsättningar för expansivt näringsliv på landsbygden
- Fungerande kollektivtrafik

I en inventering bör tas fram potentiella tomter och fastigheter där det kan finnas intresse för lokalisering av verksamheter och boende. Hänsyn ska tas till kollektivtrafik. Hinder som VA och godkända avlopp bör vara klarlagda.

En landsbygssutvecklare bör stödja lokala initiativ stödda av föreningar, kyrkan, boende, företagare och kyrkan och framförallt ett landsbygdsråd som kan vara remissinstans och rådgivande instans i allehanda frågor som berör landsbygden. Som också ska kunna ta initiativ och förslag som kan läggas fram i kommunen.

Inga kommentarer: