< div id=”header ”>< / div>

lördag 15 augusti 2015

Brist på fokus på hemlösa svenskar kan underblåsa främlingsfientligheten !


Vem engagerar sig i hemlösa svenskar? I en debattartikel i Dagens Samhälle "Våra egna hemlösa har hamnat i medieskugga. Kraftfulla åtgärder mot den svenska hemlösheten krävs – annars riskerar motsättningarna mellan olika grupper hemlösa att öka, skriver Hans Swärd, professor i socialt arbete, och Per Eriksson, professor och före detta rektor vid Lunds universitet."

"Det saknas statistik över den svenska hemlösheten. Den officiella siffran på cirka 34 000 är av allt att döma klart i underkant. Siffran är från en tvärsnittsräkning från 2011. De hemlösa som inte är kända av myndigheter eller frivilligorganisationer eller skrivna i Sverige kommer inte med i statistiken."

"Det finns också andra grupper som tillfälligt eller under längre tider lever som hemlösa i Sverige. Av en sammanvägning av skattningar av myndigheter och frivilligorganisationer fanns det 4 000–6 000 fattiga EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige i mars 2015."

"En tredje grupp är de papperslösa. Socialstyrelsen räknar i Social Rapport (2010) med att det kan finnas 10 000–30 000 i landet. Man måste anta att även denna grupp lever under osäkra boendeförhållanden."

"För ett år sedan slutade regeringens nationelle hemlöshetssamordnare och det finns nu ingen nationell aktör som håller frågan levande."

Gör vi inget kan det underblåsa främlingsfientligheten och öka motsättningarna i samhället och mellan grupper av hemlösa. En generös svensk flyktingpolitik ger många fördelar. Vi visar solidaritet och medkänsla, berikar och internationaliserar vårt samhälle, får en yngre befolkning och en bättre demografi. Men om vi inte vidtar konkreta effektiva åtgärder för våra egna redan utsatta grupper underblåses främlingsfientlighet och motsättningarna växer.

Inga kommentarer: