< div id=”header ”>< / div>

söndag 16 augusti 2015

Medborgarlön testas i Holland !


Intressant experiment i Holland där de ska testa medborgarlön. Nu blir det fler städer som följer efter och då lär det bli bättre jämförelser.

"I experimentet i Utrecht kommer en grupp, som redan är bidragstagare, att få utbetalningar varje månad på 900-1300 euro per månad. Omkring 300 personer deltar, och undantas samtidigt från kraven på att söka jobb. Gruppen som får medborgarlönen jämförs med en kontrollgrupp som fortsätter tjäna pengar på konventionella sätt. Detta för att utvärdera huruvida de boende kommer ägna mer tid åt volontärarbete, studier eller andra nyttiga aktiviteter när de inte behöver oroa sig över sin försörjning."

Att inget riksdagsparti i Sverige driver frågan är inte så konstigt. Här är alla odugligförklarade som inte har reguljärt arbete fast vi vet att många arbeten subventioneras via bidrag. De som inte har arbete uppmanas att studera vidare och ta lån eller ta ett lågkvalificerat jobb.. De som inte kan studera på grund av ålder betraktas som parasiter tills de går i "riktig" pension. Sådan är människosynen i Sverige.

Inga kommentarer: