< div id=”header ”>< / div>

fredag 14 augusti 2015

Avstängning av Västra Vallgatan i Varberg !


Måndagen den 17 augusti stängs Västra Vallgatan mellan Bäckgatan och Kyrkogatan igen för biltrafik. Under hösten fortsätter ombyggnationen av gatan som ska göra gatan tillgänglig för busstrafik och mer trivsam att vistas på. Trafiken kommer att ledas runt Gallerian.

Andra halvan av gatan mellan Torggatan och Kyrkogatan ska färdigställas liksom de två korsningarna med Bäckgatan och Kyrkogatan. Framför Gallerian ska en cirkelrund yta anläggas. En busshållplats kommer att anläggas på gatan i närheten av Brunnsparken.

Trafiken kommer att ledas runt Gallerian. Fotgängare kommer däremot att kunna röra sig längs Västra Vallgatan och även kunna korsa den. När korsningen med Bäckgatan byggs om den 31 augusti till den 11 september leds trafiken norrifrån via Kyrkogatan och trafik söderifrån leds via Prästgatan, som dubbelriktas tillfälligt.

På gatuavsnittet mellan Bäckgatan och Torggatan återstår vissa detaljer att göra i höst, som t ex soffor, papperskorgar och cykelställ samt ny belysning. Träd kommer att planteras i de ovala planteringskärlen och viss omläggning av gatsten kommer att utföras.

Inga kommentarer: