< div id=”header ”>< / div>

söndag 5 juli 2015

Vem vilseleder om ekonomin i Varbergs kommun?


"Vilseledande om Varbergs ekonomi" skriver kommunstyrelsens ordförande Lotta Stenkil (M) i ett svar till "läktarpolitikern" Kjell-Erik Karlsson vänsterpartist i en debattartikel.

Stora växlar dras om befarad skattehöjning och artikeln undanröjer inte en befarad sådan.

- Inflyttningen går inte som prognoserna.26 miljoner i minskade skatteintäkter 2014.

- Återbetalade AFA-pengar som räddat ekonomin går inte att räkna in i fortsättningen.

- Skola och barnomsorg kommer att bli kostsamt framöver och det lär till att få god hjälp från staten om vi ska bibehålla god kvalitet i den då mycket kommer att hända i Varberg på den fronten.

- Från inflyttning som inte stämmer med prognoserna till omfattande inflyttningar beror väl i stor ursträckcning på vilken typ av medborgare som flyttar in.Det går inte att se allihop som rena intäkter utan det finns variation i kostnader och service som de kräver också.

- En hel del av investeringar byggs på lån som skrivs av i efterhand och då kommer det att finnas behov att avyttra sådant som kan användas för nyinvesteringar.Dock ger ju arrenden intäkter varje år och en engångsförsäljning täcker bara upp ett år.

- kommunfullmäktige gav ks i uppdrag november 2014 att det ska tas fram olika förslag exempelvis för att minska behovet av ökad upplåning. Här har redan FP:s ledare flaggat för att p-avgifter inte blir aktuellt.

- Kritiker från skeptiker slås våldsamt ner om ekonomin av kommunstyrelsens ordförande som anser veta sig bäst trots att hon själv påstår att en rödgrön regering regering kan ställa allt på tvärs.Detta trots att alliansen själva genom #DÖ låter dem styra landet.

- I juni togs beslut om ganska omfattande investeringar lagda på ett enda ställe: Trönninge. Detta har knappt startat än alltså vet vi ingenting mer än att det i budget lagts pengar för dess genomförande.

- Huvudbudgeten kommer att läggas i november 2015. Då kommer avgifter samt taxor och skattesatsen att bestämmas.Först då kommer det att finnas ett underlag hur mycket Varbergs kommun kommer att få klarlagt hur det ligger till med saker och ting. Inte en månad där det råder mötesstiltje och nyhetstorka.

Inga kommentarer: