< div id=”header ”>< / div>

lördag 4 juli 2015

Dålig förankring av JA-sidan för Trönninge Idrottscentrum inom MP Varberg !

Har jag inte förankrat mitt ställningstagande att gå EMOT i Miljöpartiet så har inte de som varit FÖR det gällande bygget av ett IDROTTSCENTRUM I TRÖNINNGE så har inte de som varit för gjort detta alls.

Jag skrev nedan redan 15 april på mail till den POLITISKA GRUPPEN i MP VARBERG det som står nedan och då var inget ställningstagande FÖR angivet av någon i fullmäktigegruppen.


Trönningekomplexet

Skolan

Utan nämndsrepresentation är det svårt att att veta hur skola i Trönninge kommit fram och just i den dimensionen vad det motiveras av, samt placeringen...det har aldrig gjorts en riktig strategisk planering över hela området där detta ingår som är någorlunda färsk beslutad av kf. Allting har göms i ksau eller i nämnder som andra beslutat åt oss innan. S och alliansen ligger stegvis före MP att ha banat mark åt detta.

Breared jämfört med Trönninge


Jag var med när vi tog fram en fördjupad översiktsplan över Breared en gång i tiden och det var inte alls aktuellt med någon större skola där konstigt nog. Nu planeras en skola i Trönninge som aldrig varit föremål som stadsdel i den dimensionen typ Breared. Kolla gärna bakåt i handlingar.

Plus detta finns förslag på idrottsanläggningar av olika slag fotbollsplaner med konstgräs. Finns det nån bollplan i Breared möjligtvis en idrottshall.

När man planerar i Varberg så frågar man sig vad är syftet? Är det att bygga ännu mera bostäder i Trönninge för då får de nära till skolan och till idrottsaktiviteterna? Hur löser vi trafikproblemen? Trönninge centrum ska det inte vara något flashigt där för innevånarna med omnejd? Vad händer med naturområdet hur mycket naggas i kanten? Österleden?

Jag ser fortfarande inget helhetsgrepp om detta ska vara en ny stadsdel a la Breared och om man inte börjar i fel ända. Vi börjar med att knyta skorna innan vi ens fått på dem.

Beslutet om friidrottsanläggning så har INTE det förankrats inom MP

Ganska intressant att se att frågan varit uppe i kultur och fritidsnämnden 18 juni 2014. Men vad jag vet så var vi inte i majoritet då och ointressant då att diskutera frågan på möten. Det gjordes också en passage i kommunstyrelsen 24 juni som beslutade om något. Vi hade väl ledigt allihop då för inget minne att vi diskuterade detta i partiet.

Jo det står i överenskommelsen om sådant men i juli månad 2014 tog vi ju upp vilka frågor MP prioriterade i valrörelsen. Det var inget om vare sig friidrottshall i Trönninge, konstgräsplaner eller simanläggning.

Simanläggning finns ju en vink om att det bör byggas något mer fräscht på Håsten men har inte hört någon göra vågen mer än Christofer Bergenblock vad gäller friidrottsarenan. Men hans driftspengar på 13 miljoner till den överskrider vida vårt försiktiga anslagsyrksnde på en miljon om året extra för ekologisk mat.

Sedan frågar jag mig finns det en majoritet eller flera majoriteter eller är det S och alliansen som styr i Varberg har svårt att se om de redan är överens vad har MP att tillföra då mer än lite bättre skrivningar för de kapar åt sig alla pengarna tycker jag.

Inga kommentarer: