< div id=”header ”>< / div>

fredag 3 juli 2015

Besök hos AF och AME i Varberg !


Det är ingen hejd på partierna nu senast M att det är unga och nyanlända det ska satsas på.

Samma dag som M hade sin löftespridardag i Almedalen hade jag min träff medAF och kommunens AME.Jag kunde inte låta bli att säga att politikerna vill satsa på yngre och nyanlända.

Kontentan av mitt möte är att jag inte kan salta på mina studielån på 200.000 de är frysta vad gäller återbetalning för tillfället.

AF är beredda att satsa på utbildning finns ingen åldersgräns under förtsättning att det leder till en anställning.

Arbetsmarknadsenheten i kommunen ska nu skapa ett möte med något Arbetscentrum för att se vad de har för möjligheter att presentera. AF är under tiden inte aktuellt.

Till min fördel har jag god kännedom om det svenska samhället och behöver ingen språkundervisning men oklart är fortfarande vad man ska ha mig till.

Politiska uppdrag ses inte som en merit ej heller de inkomster som dessa införskaffas i form av lön.Det är ett förtroendeuppdrag och INTE en anställning.Det kvittar väl men alla arvoden reduceras för den som har försörjningsstöd.

Inga kommentarer: