< div id=”header ”>< / div>

torsdag 16 juli 2015

OM EU inte vill betala sin del för tunneln under Varberg bör Varbergs kommun säga upp avtalet !


Dags för Varbergs kommun att säga ifrån gällande dubbelspårsbygget genom Varberg i tråg och tunnel.. Om inte Trafikverket får de 284 miljonerna som de ansökt om via EU så bör Varbergs kommun bryta avtalet. Det sägs att allting är klart nu med projektering och varför ska då kommunens skattebetalare belastas?

Det är för övrigt ute i nämnderna nu för detaljplanegranskningar och det finns många synpunkter som ska beaktas. Men i första hand är detta en statlig angelägenhet och frpn början var det i utpressningssyfte Banverket pressade kommunen att bygga i tunnel. Sedan för att tidigarelägga byggnationen. Nu när EU drar sig ur bör kommunen också göra det. Trafikverket får ta hela ansvaret nu anser jag. Det finns en regering som är positivt inställd att lägga mer pengar till järnväg än den föregående.

Fakta: Övriga västsvenska­ projekt som blir utan ­EU-pengar

Västlänken, planering och förberedande arbete: Budgeten för detta är drygt en miljard kronor. 50 procent av summan hade kunnat betalas ut.

Hamnbanan, byggnation: Budgeten är beräknad till drygt en miljard kronor. 30 procent kunde ha betalats ut från EU.

Höghastighetsbanan Göteborg-Borås, planering: Budgeten är 220 miljoner kronor. 50 procent hade kunnat fås från EU.

Inga kommentarer: