< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 juli 2015

Avsaknaden av politisk opposition i Varberg ger stiltje i politiken !


Avsaknaden av politisk opposition i Varberg.Ja en bra rubrik för ett bloggämne. Det har nu gått en tid sedan valet och jag kan se tillbaka hur det sett ut den gamla valperioden.

Alliansen OCH MP bildar egen absolut majoritet. Vad innebär detta?

Det innebär att partierna har majoritet i alla nämnder och kan styra förutsatt att man är överens och vill genomföra något ihop. I praktiken är allt klart redan i ksau och i au i nämnderna resten är transportsträckor.

Oppositionen finns den?

I praktiken inte alls. S har i stort sett varit sparsamt med att begära voteringar och göra avvikelser. I något fall har SD gjort det men begär man inga skriftliga reservationer blir ju sånt uddlöst. V och SPI är två möss som knappast ryter frågan är om de finns överhuvudtaget.

Om nu STYRET är tydligt hur syns skillnaden mellan partierna där?

I praktiken märks inga skillnader alls i Varbergspolitiken och i praktiken är alla med och styr mest tuggmotstånd tycks komma från SD för närvarande men inte mycket.

Hur ser väljarna på politiken utifrån det de röstat på?

Väljarna är i regel inte särskilt insatta medan det bland S anses svårt att förstå varför MP kan gå ihop med alliansen när de på regeringsnivå är ihop med S. Då S i praktiken inte avviker från majoriteten är det en "sexpack" som styr Varberg där partierna gillar SAMFÖRSTÅND och tycker detta är kanon.

Finns det uppstickare i Varberg som kan rubba hegemonin med "varbergsandan"?

För närvarande finns två partier jag vill flagga för inför nästa val som tillhör oppositionsidan men idag inte har några mandat i kommunfullmäktige: Kommunistiska Partiet som bl.a. ger ut Proletären samt Feministiskt Initiativ som båda borde ha god chans i nästa val.

Vilka partier tar mest "stryk" när det råder samförstånd i Varberg?


Naturligtvis gör de mindre partierna det i varierande grad. V och SPI då de har begränsat med platser samt KD, FP och MP som är minst av fem partier i koalitionen som domineras stort av C och M. S bör på sikt inte klara det då de själva säger utgöra oppositionen men det har knappast märkts.

Vilka partier är vinnare på samförstånd i Varberg?

MP har tidigare gynnats när blockskillnaderna suddas ut och även det största partiet S också. Men i dagens #DÖ-läge tycks Sverigedemokraterna vara de stora vinnarna. De utnyttjar sina positioner, sticker ut och hörs och syns.Nu är SD nybörjare i nämnder och styrelser och det tar ett tag och komma in i rollen men samtidigt när inga andra märks så vinner de poängen.

Hur ser rapportering och pressen ut vad gäller att beskriva det politiska landskapet i Varberg?

I stort sett att de rapporterar från vad som sker i nämnderna. Det verkar inte finnas någon direkt analys av politiken i Varberg och HN går medströms dvs beslutfattarnas ärenden. Mest öppen verkar Varbergsposten vara som är en gratistidning med utgivning en gång i veckan.

Hur agerar partierna aktivistiskt i Varberg?

I stort sett inte alls förutom uppstickaren Kommunisterna som säger sig jobba där folket finns medan samtliga i kommunfullmäktige agerar där parlamentarikerna finns. Sociala medier används som jag ser det mest och bäst av centerpartister och Sverigedemokrater. Någon moderat syns till lite då och då men sparsamt.

Inga kommentarer: