< div id=”header ”>< / div>

lördag 18 juli 2015

Arbetslinjen ett fejkat system som bygger på bidrag !


Medan de som har långvariga sjukskrivningar strider mot Försäkringskassan om arbetsförmågan finns det andra som inte får chansen till bidragsjobben.

Det som en gång myntades i arbetslinjen anda passar inte alla. En del människor godkänns inte av FK utan puttas tillbaka till nya bedömningar hur stor arbetsförmågan kan vara och ska arbetstränas. Isf kanske till försörjningsstöd i en del fall.

Andra som har någon form av arbetsförmåga bedöms konkurreras bort av dem somi godtycklighetens Sverige hamnat bland bidragsjobben.De kanske också går på försörjningsstöd.

För att få försörjningsstöd står det att man "ska stå till arbetsmarknadens förfogande". Frågan är VILKEN LÖN eller annan ersättning är då aktuell? Det ses som en SKYLDIGHET snarare än en MÖJLIGHET hos socialtjänstens handläggare.Det är den uppfattning jag får.

Idag har socialtjänstens KLIENTER som egentligen borde vara sjukskrivna hos sig och de som har arbetsförmåga men ingen a-kassa då de inte uppfyller villkoren. Det är bolla bolla mellan Försökringskassan-Arbetsförmedlingen-Socialtjänsten bara för att ARBETSLINJEN är det överordnade inte människan.

Bidragsjobben

Det finns flera olika former av arbetsgivarstöd som är till för att uppmuntra arbetsgivare att anställa personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får mellan 31,42 och 85 procent av lönen betald. Lönen ska i samtliga fall sättas enligt branschens kollektivavtal eller, om kollektivavtal saknas, vara likvärdig med kollektivavtalet. Här är de vanligaste formerna av arbetsgivarstöd:

Nystartsjobb – En arbetsgivare som anställer en person som varit arbetslös en längre tid, från sex månader, i minst ett år får arbetsgivaravgiften eller dubbla arbetsgivaravgiften (upp till 63 procent av lönen) betald. Det är utformat som en rättighet och behovsprövas inte.

Lönebidrag – Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kompenseras och får en stor del av lönen betald i upp till fyra år. Arbetsgivaren måste ha en plan för hur den anställde ska kunna öka sin arbetsförmåga på sikt och erbjuda stöd, utbildning och hjälpmedel.
Instegsjobb – Arbetsgivare som anställer nyanlända invandrare får upp till 80 procent av lönen betald. I gengäld ska arbetsgivaren erbjuda stöd och handledning samt se till så att den anställde läser svenska för invandrare (sfi).

Särskilt anställningsstöd – Arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös i jobb- och utvecklingsgarantin får upp till 85 procent av lönen betald och dessutom ersättning för handledning. Arbetsgivaren ska erbjuda stöd och handledning.

Källa: Arbetsförmedlingen

Inga kommentarer: