< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 juni 2015

Varför Basinkomst ?


1. EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Sveriges invånare skall inte behöva ansöka om att få sitt dagliga bröd. Att överleva är en mänsklig rättighet. Alla skall ha tillräckligt att leva på. Vi accepterar inte att någon lever i extrem fattigdom. Visionen att alla svenskar ska ha en ekonomisk grundtrygghet, är sedan länge etablerad och något som vi har råd med. Därför är det nu dags att utan omsvep erbjuda denna trygghet till alla vuxna invånare. Att kunna tillgodose sina grundläggande materiella behov är en mänsklig rättighet, inskriven i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ändå har vi ännu inte genomfört detta fullt ut, utan omgärdar det med restriktioner, byråkrati, motkrav och stigmatisering.

2. MOTIVATION TILL ARBETE
Det ska alltid löna sig att arbeta även om man har en basinkomst. Det är bara med denna lösning - en ovillkorad basinkomst som alla får. Det då kommer alltid att löna sig att ta ett jobb, eftersom arbetsinkomsten inte gör att basinkomsten minskar. Det lönar sig att arbeta oavsett hur få timmar extra du arbetar eller för vilken lön du gör det. En basinkomst stimulerar till arbete - så mycket som du själv vill arbeta och med vad. Arbete blir stolthet istället för plikt.

3. MINDRE BYRÅKRATI
Administrationen på Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialförvaltning kan skäras ned kraftigt, när alla får samma grundläggande förmån. Många insatser för enskilda ärenden, kontroll och aktivering av dessa blir överflödiga. Samhället kan istället frigöra dessa resurser för något mer konstruktivt och nödvändigt. Detta kan till exempel vara undervisning, vård och förebyggande socialt arbete som gör skillnad i människors liv, istället för att ställa krav i utbyte mot att hjälpa dem betala räkningar.

4. INGET FUSK
Man kan undvika det mesta bidragsfusket och pengatänket (det vill säga att människor planerar sina liv efter de bidrag de kan få), när alla har rätt till en fast och ovillkorad förmån liknande barnbidrag eller garantipension. All kontroll och misstänkliggörande försvinner från myndigheternas dagordning. Vi kan äntligen lämna ett samhälle, där socialarbetare och andra myndighetspersoner måste sänka sig till att vara fönstertittare och spioner.

5. MER FRITID
Alla får frihet att organisera sina liv med perioder av ledighet, oavsett vad den används till. Dessa avbrott kan ge den enskilde och familjer mer tid tillsammans, tack vare en ökad ekonomisk trygghet. Förekomsten av stress och depression kommer att minska, ge ökad livskvalitet och samhället kommer att spara stora summor pengar. Människor slipper stånga sina huvuden blodiga mot arbetsförnedrarens skrivbord och tillåts istället att andas och reflektera.

6. INTEGRATION
Integration blir enklare både för invandrare och för resurssvaga svenskar, när den enskilde har möjlighet att arbeta under friare omständigheter. Att kunna arbeta få eller många timmar, till hög eller låg lön. Det behövs inte längre tveksamma åtgärder som FAS3, för att försöka slussa in människor på arbetsmarknaden. Det blir lättare att slussa in fler om de inte alla behöver arbeta heltid, eftersom de med basinkomst redan har sin grundläggande inkomst.

7. FÖRETAGANDE, KREATIVITET OCH INNOVATION
Egenföretagare och entreprenörer får det lättare att starta företag och testa nya idéer. Det blir möjligt för fler att starta företag och satsa med ett ekonomiskt skyddsnät, och man klarar sig utan en omfattande byråkrati. Basinkomst är ett evigt "starta-eget bidrag" som får nyföretagande att blomstra.

8. KONST, KULTUR OCH KREATIVITET
Konstnärer, författare, poeter, filmare, skådespelare och musiker får bättre möjligheter att fokusera på sin kompetens. Stödsystemen för konst och kultur kan till stor del avvecklas. Genom detta elimineras avundsjuka, kotteribildningar, anklagelser om insmickrande kultur och smakdomare. Man är också garanterad att få behålla frukterna av sitt verk, utan att basinkomsten minskar med ett enstaka lyckat evenemang.

9. MINSKAD URBANISERING - LEVANDE LANDSBYGD
Basinkomst kommer dessutom att främja glesbygden, då det blir lättare för små orter att överleva även med säsongsbaserat arbetsutbud (t.ex turist- och skogsnäring), samt att de som vill bo kvar inte tvingas att flytta till staden. De kan istället stanna på sin ort, starka i sina hemman. Även den mindre ekologiska småjordbrukaren, får lättare att klara sig med en ekonomisk grundtrygghet. Den alltmer ökande urbaniseringen kan därmed stävjas, med positiva effekter på bostadsmarknaden för stadsbor.

10. FRIHET
Basinkomst främjar det bästa från den tidiga liberala ideologin. Den enskilde får större frihet än nu, att utvecklas och att förbättra sin situation. Först när hotet mot ens överlevnad är undanröjt, kan människan fatta riktigt fria val i dess rätta bemärkelse.

11. TRYGGHET
Basinkomst främjar det bästa ur social gemenskap. Svaga skyddas på ett sätt som inte blir förnedrande. En basinkomst är en rättighet som omfattar såväl arbetsgivare som arbetstagare. Eftersom basinkomst ger samma belopp till alla, så kommer den automatiskt göra större skillnad för låginkomsttagare än för höginkomsttagare.

12. VÄRDIGHET
Basinkomst garanterar individens värdighet. Till skillnad från andra former av offentlig välfärd och privat välvilja, är individen helt fri från godtycke, underordning och stigmatisering. När basinkomst är något som alla har rätt till, behöver ingen stå med mössan i hand. Alla är sin egen herre med demokratiskt garanterad försörjning.

13. NYTT YRKESVAL
Basinkomsten gör det lättare att byta yrke. Om arbetsliv och livssituation gör att en förändring av yrkesrollen är önskvärd eller krävs, så blir det enklare att senare i livet ta ett eller ett par år för studier. (Idag är möjligheten för studielån mycket begränsat från 45 år fyllda och från och med det år man fyller 55 kan man varken få studiebidrag eller studielån. Dessutom måste hela lånet vara betalt det år man fyller 60.)

14. DEMOKRATIUTVECKLING
Basinkomst blir kommande stora utveckling av demokratin efter yttrandefriheten, rösträtten och de mänskliga rättigheterna. Med en grundläggande ekonomisk rättighet i form av basinkomst, kan samhället transformeras från ett ekonomiskt dominant lönearbetssamhälle till ett demokratiskt civilt samhälle där vi gemensamt delar frukterna av vårt välstånd.

Vilka mer skäl bör stå med?

[Denna text är inspirerad av den text den danske stortingspolitikern Uffe Elbaek (obunden numera Alternativet) publicerade 2013-10-29: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=569499959787806&id=235501083187697]
Skriv på för EU-utredning: http://sign.basicincome2013.eu

Inga kommentarer: