< div id=”header ”>< / div>

fredag 19 juni 2015

Varbergspolitiker letar alternativa lösningar för att slippa höjd skatt!


Varbergs kommunfullmäktige ratade mitt förslag till besparing att säga nej till 147 miljoner ute i Trönninge i form av friidrottshall och nu kommer signaler att det är som jag befarar med ekonomin i kommunen.

Ja vad säger ditt eget parti säger väl någon eftersom Miljöpartiet inte hade invändningar när frågan kom upp i kf. Jo "vi kan inte stoppa det som rullar" men betyder det att vi ska sitta still och se på då?

SD hade inget motalternativ i investeringsdebatten på sista kf-mötet men MP kunde haft invändningar som sitter med i styret och god insyn i politiken i Varberg.

Att processen inte varit bra är ingen anledning att sitta som nickedockor på politiska platser. Det är att säga ifrån och vara tydlig?

Nu kommer olika förslag upp framföver för att få kommunens ekonomi att gå ihop. Det gamla förslaget från S att sälja ut arrendetomter har tidigare kf en gång ratat men tycks bli allianspolitik.

Det diskuteras även andra lösningar men detta kanske är mest gångbart på kort sikt. AFA-pengar som återförs till kommunen har tidigare räddat resultatet men det gör det inte hur länge som helst.

Jag skulle tänka mig att avyttra Varbergs Event som varit ett ständigt förlustbolag i Stadshus AB. Visserligen har MP ordförandeposten men inget partiet traktat efter så det vore en utmärkt idé att avveckla.

Nyligen fick man nej att ställa upp husbilar av byggnadsnämnden att bättra på ekonomin och det finns inget som talar för att det bolaget ska gå med plus i år heller.

Inga kommentarer: