< div id=”header ”>< / div>

tisdag 9 juni 2015

Trönninge ska exploateras till varje pris !Vad är det kommunfullmäktige ska behandla den 16 juni i Varberg? Tilläggsanslag för att bygga en skola och början till ett idrottscentrum där i första hand en idrottshall-gymnastiksal-friidrottshall ska länkas ihop i ett bygge bortanför Göingegården och i södra Trönninge.

Är det färdigplanerat hur vägdragningar och allting som ska anslutas ska se ut? Bostadsbyggnation? Kostnader? Blir det inte så att vi tvingas låna upp pengar om detta inte kan finansieras enligt regler för ekonomiska hushållning där oförändrad skattesats är gemensamt för den sittande majoriteten?

Det är flashigt att bygga nytt, stort och påkostat förstår även jag att politikerna i Varberg vill visa upp något de är stolta över att ha genomfört i stort samförstånd. Simhallsfrågan är för tillfället lagd åt sidan de som vill något extra får väl åka till Kungsbacka eller Falkenberg än de nedslitna anläggningar Varberg har att erbjuda.

Vilket kommer först bland alla prioriteringar? Ja konstgräsplaner prioriteras inte säger någon läs Bua/Väröbacka och glömmer att Påskbergsvallen får ny konstgräsplan som kostar en hacka som bara höll halva tiden än det var tänkt.
Omklädningsrum i Träslövsläge för 40 miljoner blev återremitterat i kultur- och fritidsnämnden men kommer med all säkerhet att återvända i annat stuk dock osäkert om kostnaderna minskar avsevärt.

Skolan sägs byggas för framtiden det sägs vara stort behov av denna ute i Trönninge och det ska inte byggas för litet från början. Gäller det bostadsbyggnationen därute också?

Det verkar som det ska byggas rejält så den förlängda Österleden kan uppstå snabbt och smidigt som ett behov. Det måste finnas framkomlighet och olika miljöaspekter inte minst naturvärden ska hållas på kringgränsande vägar annars blir det bullervallar, att mäta ljudnivåer och vad innebär en väg för cyklister och boende i övrigt att korsa?

Är detta klart nu eller vad kommer att hända när det ska bli byggarbetsplats och det bara handlar om att öka exploateringen i Trönninge?

Hänger alla med i beslutsfattandet när Alliansen+MP+S drar i gaspedalen? När beslut ska hastas iväg brukar jag bli misstänksam. Det lärde jag mig förra mandatperioden när Stadshus B skulle byggas om. Dubbelt så dyrt och skattebetalarna är de som slutligen får notan. Då har jag ändå inte nämnt någonting gällande Västkustbanan där kommunen är medfinansiär..

Det verkar som valet 2018 blir ett val där många politiker kommer att få stå till svars om de ska bli återvalda. Ni bäddar för det och kommunfullmäktige har bollen.

Pierre Ringborg (MP)
ledamot i kultur- och fritidsnämnden i Varberg<

Inga kommentarer: