< div id=”header ”>< / div>

fredag 5 juni 2015

Överenskommelse utan handlingsfrihet binder upp MP i Varberg !


När Miljöpartiet gjorde en överenskommelse efter valet i Varberg verkar det som MP köpte Alliansens i Varberg HELA program. Det är ett HEMLIGT program som INTE är offentligt som ska vägleda "majoriteten" och lotsa fram dem till seger i omröstningar.

Det är ett ganska detaljerat program som inte var ute på remiss i förhandlingarna och därför antaget som en helhet. När makten hägrade efter ökenvandring sedan 1998 verkar det som det var det viktiga inte att få till ett innehåll med handlingsfrihet för ett parti som en gång bildades som oberoende mellan blocken.

Jag ska nämna ett avsnitt som binder upp MP och resten av alliansen under hela mandatperioden och det är bara en del. Det finns områden som helt saknas i överenskommelsen och det finns skrivningar som är tolkningsbara men i det hela mer ett utslag för ett mycket tätt alliansamarbete än MP som stått utanför och som nu partiet gemensamt åtagit sig göra TILLSAMMANS med Alliansen.

"Varberg vill fortsätta de senaste årens stora satsningar på idrotten. De två största projekten under mandatperioden är att bygga en anläggning för gymnastik och friidrott i Trönninge, samt en ny anläggning för bad- och simverksamhet i staden. Den nya bad- och simhallen ska bli en anläggning som på ett rimligt sätt möter behoven ifrån såväl äventyrssugna familjer och motionssimmare, som föreningar, skolor och simskola.

Vi vill även se en fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner och idrottshallar för att möta de behov, som ställs ifrån föreningar och skolor
. Barn och ungdomar är den prioriterade målgruppen, men Varberg ska ha anläggningar för både bredd- och elitidrott. Vi ser positivt både på olika former av finansiering och på olika former av drift i idrottsanläggningarna".

MIN TOLKNING är att det finns prioriteringsmöjligheter i överenskommelsen då jag sitter med i kultur och fritidsnämnden. NEJ det gör det inte. Någon bestämmer vad som ska prioriteras först nämligen KOMMUNFULLMÄKTIGE dvs Alliansen med stöd av MP. Var god skölj utför och håll käften där du sitter sen i nämnden.

Det är KF som bestämmer BUDGETEN och därmed pengatilldelning och också vad som är viktigast. Kommunfullmäktige har möte den 16 juni.

1 kommentar:

Andreas Östberg sa...

Frustrerande! Hålla käft får du inte göra. Det finns det alldeles för många som kan och gör redan. De som kryssade dig valde väl ändå en gubbe som låter och krånglar litet?

För övrigt håller jag med om din prioriteringsordning med simhallen före idrottsanläggningen (så länge man inte, av för mig oklar anledning, säger att tidplan för idrottsanläggningen och skolan är sammankopplade)