< div id=”header ”>< / div>

tisdag 23 juni 2015

När skiljelinjerna försvinner i #kreativaVarberg framstår SD som enda oppositionsalternativet


Varbergs kommunpolitiker lider av investeringshybris.Synpunkter på detta nämns i ledare i Hallands Nyheter.

För det första har kommunfullmäktige och framför allt inte den styrande alliansen+MP det långsiktiga perspektivet klart för sig vad gäller sin finansiering.S har det och ser skattehöjning som lämplig åtgärd.

För det andra planeras ett område i Trönninge baklänges skola och Idrottscentrum utan att helheten klart för sig.

För det tredje MP:s totalomsvängning att acceptera och bejaka exploatering i Södra Trönninge utan att på något sätt offentliggöra VARFÖR man gjort det av vilka skäl?

När MP inte för minnesanteckningar och protokoll på sina interna möten utan det är upp till de valda ledamöterna att avgöra framkommer inte om det finns kritiker och avvikelser inom partiet.

Då framstår jag som reserverat mig gällande att en investering prioriteras och går för snabbt fram i en nämnd som en "särling" som saknar stöd.

Sanningen är när förstudie för simhall skulle fram sonderade jag var står MP då jag tycker det är viktigt att veta vad vi ska utreda.

Tydligen var detta inte så viktigt att invänta ens resultatet av förstudie av simhall på Håsten utan det skulle eldas på med start till ett Idrottscentrum i Trönninge först.(notera att annat också släppts fram)

Om vi nu ser till totalvolymen kan jag se att det är att elda på rejält och frågan är vilken mening det ska finnas några kvar i #kreativaVarberg som tycker annorlunda vart vi ska ta vägen? Alla kan väl inte hamna hos SD i nästa val när Trönninge-, hamn-, Västerport- och tunnelpartiet drar på?

Citat HN:s ledare:

"Vid kommunfullmäktiges sammanträde i förra veckan beslöt man därför, med alla utom SD bakom, att öka på investeringsvolymen för 2015 med 120 miljoner kronor, utöver de 314 miljoner som redan beslutats. Vidare att anta en delplan för 2016 på 256 miljoner kronor. Sannolikt blir den totala planen för 2016 av minst samma omfattning som i år.

Nu är det i och för sig så att det inte alltid blir som det är tänkt. Det tar tid att komma igång med nya projekt. Planer överklagas eller blir helt enkelt inte klara. Projekten ska upphandlas och även där kan överklaganden sätta käppar i hjulen. Men om man som nu tidigarelägger besluten ska det väl mycket till om inte volymen ska öka rejält.

Utöver dessa i stort sett helt nödvändiga satsningar kommer så det som ligger en bit längre fram i tiden med kommunens del av tunnelbygget (man har här dock redan börjat betala) och så den stora investeringen i en ny hamn samt nya stadsdelen Västerport. Så nog kommer det att investeras framöver i Varberg!"

Inga kommentarer: