< div id=”header ”>< / div>

måndag 22 juni 2015

Nya trygghetsboenden på Håsten i Varberg !


Äntligen blir det klart med 43 NYA lägenheter vid Håstens torg i varberg nära till funktioner som är centralt belägna i området som apotek, vårdcentral, konsum ja även en hamburgerbar och Statoil-mack med utlämning av paket och kvällsöppet.

På Varbergs Bostads hemsida står det så här se nedan:

Nya trygghetsboenden på Håsten

"Varbergs Bostad vill bygga 43 nya lägenheter på Håstens torg. Det är ett led i en utökad satsning av olika boendeformer inom kommunen.

Varbergs Bostads fastigheter på Håsten började byggas under 1970-talet och beståndet har sedan dess delvis genomgått en total förvandling. Ombyggnadsarbetet påbörjades 1988 och färdigställdes 1993. Sammanlagt finns här idag 997 lägenheter.

Nu är det alltså dags att utöka antalet lägenheter till 1040.

De 43 nya lägenheterna kommer att fördelas på 25 trygghetsbostäder, fem utslussningslägenheter och 13 lägenheter för funktionshindrade. Dessutom kommer bottenplanet att innehålla en gemensamhetslokal på cirka 100 kvadratmeter.

Upphandling av projektet förväntas vara klart före sommaren och byggstarten beräknas bli i höst."

Inga kommentarer: