< div id=”header ”>< / div>

onsdag 24 juni 2015

Kv Åkaren i Varberg här förvaras människor under stor sekretess !


För ett tag sedan sade Varbergs kommunfullmäktige nej till en hemlöshetsstrategi i Varberg. De menade att Socialnämnden har allting klart för sig och INGET PARTI gick upp och diskluterade frågan när den var uppe. Det visades således ett klart ointresse från SAMTLIGA partier i Varberg att ens debattera motionen.

Under tiden har det hänt följande:

- Pingstkyrkan genom LP tar över Länk 80:s fastighet med boende då dessa hade en bättre formulerad ansökan och får bidrag för detta

- Trygghetsboende på Håstens torg aviseras med 43 nya lägenheter där socialförvaltningen till stor del är beställare

- Åkaren?

Ja mycket oklart om socialförvaltningen klarar av att hantera någonting i den fastigheten där de disponerar i stort sett hela utrymmet antingen som verksamheter eller i form av sociala kontrakt. Huset är byggt 1948 men dåligt underhållet samt godtycke råder vad gäller placering av hyresgäster och boenden.

Det som saknas är en boendestrategi. Det fanns en boendekedja för 15 år sedan men idag saknas den helt. Tjänstemännen skyller på politikerna och det kan jag också göra när det saknas intresse helt för grupper som inte passar in i samhällets normer.

Vad vill du göra själv då?

Jag hade organiserat upp kv Åkaren på ett annat sätt med en intern boendekedja: Södra Vallgatan akut- och utredningsboende (ingen förändring), ettorna på Södergatan korttidskontrakt och efter ytterligare en tid tvåorna på Östra Vallgatan för de som sköter sig och ordnar upp sin tillvaro. Därefter utsluss till VBAB eller någon som socialförvaltningen har AVTAL med.

Hur ser det ut idag?

Ja tydligen finns ingen intern boendekedja alls med sluss utan godtyckligheten råder. Folk avlider, folk åker ut från boenden och det finns ingen organiserad ambition alla ska behandlas individuellt och inte bli "bekanta" med någon annans situation. Allting behandlas med SEKRETESS hos socialsekreterare borta vid Monark och av personal som finns på utredningsboendet där strängare tillvaro råder.
Ettorna där stigmatiseras människor och rådet är att söka lägenheter på egen hand. Tvåorna får några för lätt utan att bevisa att de klarar ett eget boende.

Den som har hand om sociala kontrakten i kommunen har 111 sociala kontrakt att ta hand om och vet inte ett skvatt vad som sker. Finns som sagt ingen boendekedja utan full anarki och godtycklighet råder. Inga klara regler utan en eller ett fåtal tjänstemän avgör människors öden.

Inga kommentarer: