< div id=”header ”>< / div>

torsdag 25 juni 2015

Förtroendet är stabilt dåligt för samtliga partiledare - ingen glänser !


Förtroendet för partiledarna tycks inte vara på topp. Stefan Löfven rasar. betänkligt. Det är ju nu han kan börja regera och få genomslag för sin politik. Detsamma bör väl också gälla språkrören i MP?

Det framstår också som Alliansen skulle vara särskilt enade i opposition men de är svagare än någonsin. Två orsaker:

1) Alliansen gick med på decemberuppgörelsen för att undvika omval och bäddade därmed för att blockpolitiken består och att regeringen ihop med V kommer att få igenom samtliga budgetar fram till 2018.´

2) KD:s partiledare är mammaledig och finns inte i riksdagen och KD är i dagsläget utanför riksdagen i opinionen. Varför ska de räknas in i alliansen om de inte uppfyller kraven på 4%-spärren?

3) SD är ett större störningsmoment än någonsin och kan i lugn och ro bygga upp sin styrka ytterligare med framgångar i opinionen som enda riktiga oppositionsparti.

Vad gäller regeringen har de två stötestenar:

1) Det är en minoritetsregering och måste hela tiden anpassa sig till det. För långgående förslag måste anpassas att passa in "lagom" så att de går igenom utan för mycket konstigheter.

2) S och MP har traditionellt olika kulturer och ingångar. Det kommer stundom att skära sig då det på lokal nivå inte är samma styre och förutsättningar som i riksdagen.

3) Ska S och MP sedan de blivit par i regeringen gå ut gemensamt i nästa val eller var för sig? Alliansen kommer att göra allt för att försöka ta igen regeringsmakten. Akilleshäl är främst KD som de måste lyfta på något sätt.

Inga kommentarer: