< div id=”header ”>< / div>

fredag 26 juni 2015

Politiker i Varberg rättfärdigar beslutet om satsning på Idrottscentrum ur jämställdhetsperspektivet !


Kolleger har ett debattinlägg om det förträffliga att satsa på en friidrottshall i Trönninge utanför Varberg efter det att beslutet är taget i kommunfullmäktige. Det finns ett antal synpunkter jag har OM själva debattartikeln.

1) VARFÖR hölls det en presskonferens där enbart kulfri:s arbetsutskott deltog partier representerade M, C och S INNAN frågan varit uppe i kultur och fritidsnämnden?

2) VARFÖR fanns det inga fullständiga handlingar med inför beredningen i kommunstyrelsen och inför kommunfullmäktige där beslutet togs?

3) VARFÖR skrevs inte det inlägg som kommer nu INNAN kf fattat sitt beslut och det som sades i talarstolen i inlägget som publicerats bara har framförts tidigare av ordföranden i nämnden?

4) VARFÖR går man ut i ett debattinlägg och förklarar jämställdhetsambitioner som ligger två år fram i tiden innan ens bygget kommit igång?

5) VARFÖR betonar man inte att förslaget till friidrottshall är en halvmesyr och måste kompletteras med en utomhusarena för att kunna anses vara komplett?

6) VARFÖR fokuseras vid tjej och pojkidrotter och särskilt friidrotten när målet är att ALLA idrotter borde ha ett jämställdhetsperspektiv varvid skillnader succesiv kommer att suddas ut när fördelning görs vid anläggnings- och föreningsstöd?

7) VARFÖR ligger friidrottshallen i prioritet så att man inte kunde invänta hösten när finansieringen blir klar inför budget 2016?

8) VARFÖR finns ingen konsekvensanalys vad som kan göras för 147 miljoner "jämställdhet" än att bygga 8500 kvm idrottsyta där antagligen olika ytor inte nyttjas jämställt?

9) VARFÖR säger man inte att man i flera år förhalat bygget av en uppdaterad simanläggning i Varberg till förmån för denna satsning på ett Idrottscentrum i Trönninge? Således saknas en jämförelse mellan olika aktiviteter.

10) VARFÖR nämns inget om kastgrenar och mångkamp som nyttjas till stor del utomhus och också räknas till friidrott möjligen att det är "manliga grenar" men också tillhör friidrotten? VARFÖR bakas gymnastiken in i friidrott det är väl en egen sport som ska räknas för sig?

Inga kommentarer: