< div id=”header ”>< / div>

lördag 13 juni 2015

Att slå dövörat till kräver en utvecklad demokratisyn !


Lägg locket på hittade en rolig blogg här på nätet. Mitt politiska tjat om grönt gräsrotsperspektiv är nog tämligen ointressant för de läsare som har sitt på det torra eller har andra åskådningar. Lägg dövörat till då.

Det finns från kongressen som MP har när jag skriver detta en total öppenhet vad som händer då det sänds i SVT FORUM LIVE. Det går helt enkelt inte att gömma sig. Däremot vad som skrivs och sägs i media, i bloggar, på twitter och på facebook kan vara en aning tufft.

Vad gäller Åsa Romson finns en hel del på You Tube som kanske INTE känns riktigt rättvist. Å andra sidan är det väl upp till medlemmarna i MP att sprida det positiva budskapet om inte jag råkar göra det. Meningslöst att gå in i en psedodebatt med mig som redan är i klar minoritet. Skapa något själva då.


Min uppfattning är att MP centralt är väldigt duktiga i politik, medlemservice och att sprida men hur står det till regionalt och lokalt? Ibland skär sig rikspolitiken kanske med andra typ av frågor. Sverige ser inte ut precis som i riksdagen på alla platser. Det finns en mångfald.

Alla miljöpartister bor inte i storstan, är akademiker i karriären, evigt unga hipsters, studenter och allt det där. Kön och ålder kan vara lite svårt men man kan göra nytta ändå.


Framförallt kanske vi inte ser lika slimmade ut som de som vandrar i politikens Stockholm, har lika ofta möten, kanske träffar VI gräsrötter mer "vanligt folk" som INTE är politiskt involverade. Vi t.o.m. bor på olika platser på olika sätt och hur når vi ut? På vilket sätt?

Är det stenhårda medvetna feminister vi ska nå eller invandrare så kommer de att kvävas i lokalpolitikens tröga tillvaro. Om jag var en medveten feminist hade jag satsat på F!. Är jag invandrare skulle jag direkt krävt en topp-position lokalt för att tas på allvar inte bara som flyktingalibi. Samma gäller yngre. Fram med er allihop. Men ni får presentera er och vara beredda på motstånd. Det rullas inte fram röda mattor åt er.

MEN jag ogillar spelet att det bildas falanger, klaner, grupp i gruppen där en del hålls utanför. Det gäller att hitta olika roller bara på demokratisk basis. Kalla ledaren för SAMORDNARE, BILDA NÄTVERK men bilda inte cirklar där några manipulerar agendan. Tyvärr behövs detta diskuteras mer inom MP tycker jag än att alla springer på sina möten och sedan skickar rapporter.

Demokrati är att ha många ingångar på gemensam grund och låta många komma till tals. Lyft folk på olika sätt så deras egenskaper kommer fram och blir ledare för det de är bra på till gemensam nytta för oss alla.

Framför allt - lägg inte locket på och slå inte dövörat till för att de inte tycker som du eller har lika "fina" positioner i politiken.

Inga kommentarer: