< div id=”header ”>< / div>

söndag 14 juni 2015

Given bas för att kunna öka MP:s maktinflytande ligger hos de yngre !


Senaste SIFO är ingen höjdare för MP. Inte bara att C har gått förbi utan även Allliansen är större än rödgrönt.

SD tuffar vidare på ganska höga nivåer och kom ihåg att bara för ett år sedan var det en kamp om vem som skulle vara riksdagens största parti och nu ligger MP i en divison med C och V istället.

Detta har ganska stor betydelse för mobiliseringen. När jag petades från en "säker" kommunfullmäktigeplats en av fyra till plats 6 på min kommunlista ansågs den ganska säker då också med de siffror som rådde. Men omsatt till lokala siffror tror jag MP ligger närmare 2 mandat än 6 mandat i min egen kommun.

Sett till SCB:s struktur hur väljarna röstar är det ingen hit att tillhöra fel kategori där MP har dåligt med kärnväljare och får anses som ett sänke att jämföra så.

När dessutom den politiska likriktningen fortsätter med att det i närmast råder konsesus i lokalpolitiken blir det ganska tydligt att rikstrenden slår igenom tydligare lokalt också. Uppstickare ska tillhöra vissa partier och personvalsmöjligheten nyttjas inte bland väljarna så att det påverkar.

"Miljöpartiet har i maj 2015, liksom i tidigare undersökningar, ett starkare stöd bland kvinnor än bland män. Det är även en skillnad i stöd för partiet i olika åldersgrupper. Ju yngre åldersgrupp, desto starkare är stödet för Miljöpartiet. Det går inte att utläsa några skillnader i stöd mellan inrikes och utrikes födda, men däremot kan man se att andelen sympatisörer för partiet i maj 2015 är större ju högre utbildningsnivå man har, och stödet är som störst bland dem med en längre eftergymnasial utbildning."

Hur man placeras på listorna och kommer in i kf blir också viktigt för ju högre placering desto "finare" och "betydelsfullare" uppdrag tilldelas. Att vi hade en sluten votering på de 10 första platserna var således ingen tillfällighet i MP VARBERG. Det var då valet avgjordes i stort sett.

Vad gäller vilken sida MP skulle välja lokalt avgjordes på valnatten innan de sista rösterna räknats. 27+4 är 31. Alltså absolut majoritet om Alliansen och MP slog sig ihop.

Det jag kan ha synpunkter på är politiken. Måste man sälja sitt politiska inflytande för att få ett visst antal platser? En fråga jag fortfarande ställer mig. Vad har MP påverkat i Varberg genom att sitta i majoritet som inte Alliansen fixat själva? Anser inte MP gjort det här utan favoriserat några personer till makt men utan nån som helst profil i politiken

1 kommentar:

Curt Widlund sa...

Vindkraften är en relejon för MP
MP och många fler i Sverige känner inte till Människors lidande från infraljudet i vindkraften. Djurens habitat minskas drastiskt då de inte kan använda födan på flera kilometers avstånd trån ett vindkraftverk. Naturförstörelsen är den värsta sedan senaste istiden för 10 000 år sedan
Så här skriver Läkartidningen om infraljudets påverkan:
"Infraljud från vindkraftverk – en förbisedd hälsorisk"
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2013/08/Infraljud-fran-vindkraftverk---en-halsorisk/

Vittnen från Ontario får beskriva vindkraftens påverkan på människor.
https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
Vi behöver inte vindkraften!!!!