< div id=”header ”>< / div>

onsdag 6 maj 2015

Lobbyistkampanj från M kan inte stoppa Vattenfalls beslut att avveckla Ringhals !


Sverige har nu en regering som inriktar sig på att avveckla kärnkraften men om man nu ser Varbergs förre kommunråd Jörgen Warborn i media så handlar det om att bygga ut kärnkraften. Nu är det bra om Vattenfall fullföljer sina planer och det är bra om löpande information når ut också så att det blir uppföljbart med resurser för omställningen.

"- Allra helst vill vi veta vad som kan göras för att beslutet inte ska genomföras. Men om det blir av vill vi höra vilka insatser som kan sättas in från politiken, kommunen och regionen för att underlätta den tuffa omställning som detta blir.
Enligt Vattenfalls vd fanns planerna oavsett den aviserade skattehöjningen. Hur ser du på det?

– I flera medier har han sagt att effektskatten är avgörande, även om han nu har nyanserat sina uttalanden. Men faktum kvarstår: med alliansregeringen planerade Vattenfall för ny kärnkraft. Nu, med en vänsterregering, planerar man för att lägga ned två reaktorer. Det bästa för industrin, klimatet och tryggheten i energiförsörjningen är om vi kan få ytterligare en omgång nya reaktorer."

När man läser Ringhals sida framgår det att Ringhals 1 och Ringhals 2 för närvarande står still och då har vi ändå ett överskott på el i landet.

Som framgår av insändare i HN avsändare Martin Bagge (MP) har det nu börjat sättas soltak vid nybyggnation av lägenheter centralt i Varberg. Den bästa energin är den närproducerade som vi kan använda själva.

Det är ganska tydligt att vi alla ska vara beroende av en sårbar och osäker energikälla som ofta står still och förenad med stora säkerhetsrisker om M får bestämma och de andra i alliansen underordnar sig "storebror".

I fatet på moderaterna ligger att de själva gått med på decemberöverenskommelsen där de låter en rödgrön minoritet få styra budgetarna och därmed skattesatser. Då är det mycket stora tunnor som skramlar mest från M inte minst som centern välkomnar beslutet från Vattenfall att avveckla reaktorerna på Ringhals.

Inga kommentarer: