< div id=”header ”>< / div>

tisdag 5 maj 2015

Demokratisera partierna och lokalpolitiken !

Läser på en länk på fb alla handlingar som går fram till ett politiskt möte. Hur mycket arbete har lagts ner och resurser för att framställa dem? Vad är relevant och hur många läser dem?

Vill lugnt påstå att det är ett fåtal inom de politiska partierna och de mest insatta är de i frågor som har med en viss nämnd att göra och naturligtivis de som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen.

Hur ska dessa avlastas? Går det att öka demokratiseringen?

I de flesta fall handlar det om att få fram BESLUT, i andra fall att det måste till för att kunna VERKSTÄLLA att något blir utfört och gjort.

Många ärenden tas under delegation och i de flesta fall finns enighet om besluten. I andra fall svårt att stoppa beslut även om man är emot det.

Innan frågor beslutas ska det utredas och nagelfaras. Sedan prioriteras och det ska läggas tidsplan samtidigt ska budget hållas eller tas inför nästa budget.

Att vara aktiv i ett politiskt parti med ideologiska förtecken gör att man snart hamnar i en nisch att man får välja sina strider. Det går inte att ifrågasätta allt. Man blir dessutom delaktig i beslut om det inte återremitteras , voteras, eller lämnas in reservationer.

Många politiker faller i fällan att de fattar FEL beslut för att ENIGHETEN kräver det istället för att hålla på sin ståndpunkt. De väljer att inte delta på mötet under den punkten eller helt enkelt låta konstlade majoriteter bestämma.

Vi behöver mer av insatta människor, mer av deltagande kring olika ärenden på ett tidigt stadium annars låter vi tjänstemännen och vissa politiker på stratgeiska positioner ta över helt. Kommunpolitiken behöver helt enkelt demokratiseras och det gäller även de politiska partierna.

Sedan bör ju underlag alltid vara OFFENTLIGA så att många kan lägga synpunkter men det krävs också INTRESSE att bevaka. Där brister det ibland. Även politiker kan göra misstag och sover ibland när vissa beslut tas. Endast folkligt deltagande kan demokratisera annars kommer missnöjespartier att växa som svampar ur jorden till nästa val och vissa toppolitiker blåser upp sig som den store FIXAREN. Fan trot!

Inga kommentarer: