< div id=”header ”>< / div>

onsdag 1 april 2015

Vi är inne i tredjedelssamhälle igen med ökade klyftor!


Sedan 90-talet har vi haft en fattigdomskris bland främst sjuka och arbetslösa. Att det ska löna sig att arbeta innebär inte att vi ska inrätta en fattigdomsfälla.

Fattigdomen ökar bland sjuka och arbetslösa

"Fattigdomen bland arbetslösa och sjuka har ökat dramatiskt och nu är andelen fattiga tre gånger större än för tio år sedan. Jämfört med 1990-tals­krisen faller många igenom skyddsnätet.

På tio år har andelen fattiga ökat kraftigt bland de arbetslösa och sjuka.

2003 klassades drygt 9 procent i gruppen som fattiga – det vill säga hade en inkomst under 60 procent av medianinkomsten. Tio år senare, 2013, var motsvarande siffra drygt 33 procent, enligt SCB som nyligen presenterade ny statistik."

Socialsekreteraren har fått en orimlig uppgift

En socialsekreterare idag är inte bara en försörjare, också en arbetsgivare för den som inte är välkommen till AF, en hyresvärd för den som saknar tillträde till bostadsmarknaden och kontrollant för den som har annat problem typ kriminalitet och droger. Det är i och sig en omöjlig uppgift att ta på sig alla rollerna.

Bland kraven som ställs innan du får bistånd är att alla tillgångar ska vara tömda. Du får inte äga bostad eller inneha bil hur som helst eller ha andra dolda lösören som går att avyttra. Du ska vara black hel enkelt.

Kraftig ökning av sociala kontrakt

Om man inte har ordnade förhållanden kan man få ett "socialt kontrakt" för att lösa bostadsfrågan. . Det innebär att du har socialen som hyresvärd och kontrollant. Du har ett andrahandskontrakt som utgår som bistånd.

I andrahandskontraktet kan stå att du frånsäger dig besittningsskydd, inte kan ställa några som helst krav. Att du inte får ha inneboende eller husdjur. Inte heller ställa krav på eget kontrakt eller nånting. Ett slavkontrakt helt enkelt. Socialen är din övervakare i ditt boende.

Sammantaget med den ökade fattigdomen, socialsekreterarna och överordnade roll samt de ökade sociala kontrakten är frågan om vi inte är in i ett tredjdelssamhälle igen. Jag tror det men det syns inte bland de politiska partierna som mest representerar medelklassfolk från höger till vänster.

Ökad antal fattigdomspensionärer

Det s.k. improduktiva folket kompletteras med att allt fler får svårt att upprätthålla vettiga pensinoner. Vi får en ökad andel som kallas "fattigdomspensionärer".
"Många som invandrar till Sverige i vuxen ålder hinner aldrig jobba in en tillräcklig pension, eftersom systemet inte bara väger in den inkomst man haft under arbetslivet, utan också hur länge man bott i landet. Invandrare riskerar att bli fattigpensionärer, menar PRO, som också kräver akuta åtgärder för fattigpensionärerna"
"Enligt Pensionsmyndighetens prognos lever 225.000 pensionärer under fattigdomsgränsen idag. Antalet fattiga pensionärer har nästan fördubblats sedan 2006.
– Jobbskatteavdraget bidrog till att få upp den här andelen. När de som förvärvsarbetade blev rikare, då blev andelen fattiga pensionärer större, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten"

Inga kommentarer: