< div id=”header ”>< / div>

söndag 12 april 2015

Själv är jag missnöjd med.....


Missnöje med BÅDA regeringsalternativen visar väl ALLA opinionsundersökningar vilket ledde fram till #DÖ decemberöverenskommelsen. Nu är det missnöje även över den när väljarna märker att det sitter en typ av majoritet i riksdagen och en annan som regerar.

För övrigt är det stort missnöje inom det partiet alla ville stoppa och som står utanför också. I stort sett kan man säga att hela Sverige är missnöjt på något och någon.

Själv är jag missnöjd att ingen tar tag i utanförskapet utan ägnar sig åt ensidig maktpolitik där en stor del av samhället lämnats helt utanför den politiska debatten.

Själv är jag också missnöjd med att vi inte tillåts ha tid att ägna oss åt framtidsfrågorna utan är upptagna med dagsaktuella problem i vår vardag

Själv är jag missnöjd med att hela samhället blivit ett egotripparsamhälle där vart och en springer i sin egen bubbla utan att veta vart vi är på väg.

Själv är jag missnöjd med att många luras att utbillda sig i oändlighet utan att de blir något och att arbetslinjen upphöjts som huvudideologi hos samtliga riksdagspartier.

Själv är jag missnöjd med att människan desermerats till robot och så att säga är utbytbar.

Själv är jag missnöjd med alla terrorkrig på jorden som inte finner någon lösning och att vi leker charterhotell i landet för att få fler in i den svenska arbetslinjen som om det är den de kommer för alla asylsökande. Att hitta drömjobbet !

Själv är jag missnöjd med att bostäder blivit en spekulationsvara och inte ett hem där jag ska leva och bo alltid för jag trivs så förbannat bra.

Själv är jag missnöjd med att leva i ett konsumtionssamhälle där det dignar med reklam med saker och varor jag inte behöver.

Själv är jag missnöjd med att träning blivit ett prestigeobjekt att vara bäst, störst och vackrast.

Själv är jag missnöjd med att möta alla människor som inte har tid att vara människor utan mest ser till sin egen status, prylar och titlar.

Inga kommentarer: