< div id=”header ”>< / div>

måndag 13 april 2015

Moderaternas vänstergir i frågor om välfärden får oväntad tuff kritik från fd företrädare från MP !


Intressant att se moderaternas vänstergir i vinster i välfärden. De vill ha in nya direktiv och befästa en "mittenposition" i frågan.

"Moderaterna öppnar nu för att göra upp med regeringen om hur kvaliteten i välfärden ska säkras. Kravet är att utredningen om vinstbegränsningar får nya direktiv. Partiet siktar på en ny mittenposition i välfärdspolitiken.– Där finns en lucka att fylla, säger partisekreterare Tomas Tobé."

Men Mikaela Valtersson som varit företrädare för MP i riksdagen och numera för friskolorna är inte helt okritisk till vänstergiren även om hon håller med i delar av den:

"Det finns inget samband mellan vinst och sämre kvalitet. Och med det uttalandet får man det att låta som om detta de facto var ett reellt problem. Vart finns de verksamheter som uppvisar stora vinstuttag och dålig kvalitet? Och som moderaterna nu känner sig nödgade att stävja. Nej fokus borde istället ligga på hur vi kan höja svenska kunskapsresultat, öka valfriheten och främja innovationer i skolan. Då kanske man skulle vara mer intresserade istället av fristående skolor som lyckas ha höga kunskapsresultat, nöjdare elever och föräldrar, nöjdare medarbetare och som påverkar även kommunala skolor i positiv riktning och erbjuder profiler som kan möta varje enskild elevs förutsättningar och behov."

Inga kommentarer: