< div id=”header ”>< / div>

onsdag 8 april 2015

ÄR MP i Varberg ett grönt alibi när det redan finns majoritet?


Det framstår allt mer som Miljöpartiet är ett GRÖNT ALIBI i alliansen i Varberg. De flesta frågor görs upp i stor och bred majoritet mellan ALLIANSEN (den gamla) och S. Bland annat märks det i kultur och fritidsnämnden där kultur- och fritidsnämnden är ÖVERENS i AU att bygga ett idrottscentrum i anslutning till en ny skola i Trönninge.

När det görs så stora etableringar ute på en "åker" mellan Lugnet och Trönninge funderar jag på om inte helheten borde diskuteras först? Ja hela Trönningeområdet och Lugnet med för den delen. Miljöpartiet har haft kritik i den tidigare fullmäktigegruppen mot alltför stor exploatering inte minst vad gäller Göingegården som ligger i anslutning men också vad gäller Södra Trönninge.

Det har funnits kritik av olika skäl där naturskön mark och Himleån ligger i anslutning och att en FÖRLÄNGD ÖSTERLED skulle skära rakt genom området. Det är ett skäl att dra på så stora etableringar som det handlar om och att bostadsbebyggelsen anpassas till naturområdet.

Det finns också ekonomiska skäl och risk för kommande skattehöjningar. Något som förenar MP och Alliansen men inte socialdemokraterna. Andra angelägna saker får sparas på eller blir eftersatta.

Det finns redan ett beslut som alla partier är eniga om att göra en förstudie för en ny simanläggning som kommer att kosta skjortan. Jag skulle nog göra prioriteringen att satsa rejält på den isf då det redan ligger en inarbetad simhall men ack så utsliten på Håsten. Men hur kostnaderna blir vet vi när förstudien är färdig.

Vad gäller skolan i Trönninge kan det bli svårstoppat då behovet finns att bygga en skola. Lämpligt då med en idrottshall jämte. Bara detta blir en jättekostnad en nödvändig sådan då skolan är ett prioriterat område. Men hybris och tillväxtfanatiker inom S och Alliansen i Varberg bör lugna ner sig och jag vill INTE vara ett GRÖNT ALIBI när det redan finns en majoritet men MP kanske vill vara det?

Inga kommentarer: