< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 mars 2015

Svåra nötter att knäcka om flyktingströmmen inte kan sugas upp av vår arbetsmarknad !


Många av de som kommer utifrån riskerar att hamna i lågproletariatet och efter 10 år i Sverige får mycket låg inkomst.

Nu är kommuner I Halland generellt bra vad gäller flyktingmottagning och vi har en god arbetsmarknad men bostsadsbristen här är vår akilleshäl.

Det kan uppstå komplikationer när det blandas olika grupper och barn är inblandade. Det ställer extra krav på samhället med resurser och hänsyntagande.

Jag har lite svårt att förstå hur man ska kunna räkna med att folk som kommer från andra kulturer, från krig och förtryck, utan vår basutbildning på ett enkelt sätt ska sugas upp på arbetsmarknaden. Vi vet ju hur viktigt det är att sätta in resurser tidigt och då få hit flyktingar och ensamkommande som ska hinna ifatt det vi själva klagar på i Pisarapporter och dylikt. Det är också krav att utan genomgången gymnasieutbildning kommer man ingen vart.

Det finns redan idag indikationer att de med åldern 55+,funktionshindrade,låg utbildning och med annan kulturell bakgrund än den europeiska enligt AF:s egna undersökningar kommer att vara en svårt grupp att "placera" inom några år. Räkna också regeringens löfte att avskaffa fas 3-systemet så finns det många svåra nötter att knäcka framöver.

Inga kommentarer: