< div id=”header ”>< / div>

torsdag 5 mars 2015

Sjukvården i Halland har fortfarande underskott - dags för politikerna att agera!


När blir det arbetsro inom sjukvården i Halland? Nu visar det sig att underskottet är på 156 miljoner och det ska utredas om samordningsvinster för Halmstad eller Varbergs enheter?

Tommy Rydfeldt (FP) har ifrågasatt om skattehöjning är modellen. Jo det har man prövat två ggr nu under förra mandatperioden och man kommer ändå inte tillrätta med underskottet.

Avgiftshöjningar har man också prövat för att få in lite intäkter och lite annat jox. Återstår en koncentration av resurser till en enhet där det idag finns två eller rent ut sagt privatisering.

Vi kan idag inte utlova absolut tillgänglighet enligt närhetsprincipen. Vi kan däremot lova vård inom rimliga avstånd. Alla kan inte som jag bo 1 km från sjukhuset i Varberg och använda det sporadiskt.

Man kan lugnt påstå att denna mandatperioden slutade som den förra. Ingen arbetsro för regionpolitikerna. Visste väljarna vad de röstade på före valet för de visade väldigt dåligt intresse för sjukvårdsdebatten som hölls i Varberg uppe på sjukhuset. Ingen övrig var där utom intresserade politiker bl.a. jag.

Inga kommentarer: