< div id=”header ”>< / div>

tisdag 3 mars 2015

MP Halland en politikerdel och en övrig del där jag känner mig delaktig !


Kort Verksamhetsberättelse från Regiongruppen (politikergruppen)

Regiongruppen tog fram ett regionprogram, där vi också involverade intresserade
medlemmar vid ett medlemsmöte, som vi tryckte upp och delade ut när vi stod på torg och vid andra valinsatser.

Regiongruppen medverkade på ett antal olika debatter, möten och försökte också finnas med i valrörelsen där kommunerna ville att de skulle vara med.
4 mandat i Regionfullmäktige blev valresultatet och efter förhandlingar fortsatte vi att samverka i majoritet i Alliansen +, som vi kallar det i Region Halland.
ledde fram till en fördelning av politiska uppdrag enligt nedan:

Detta är representationen i Region Halland för Miljöpartiet de gröna i

Halland mandatperioden 2014-2018, så som den såg ut dec 2014

Hans Leghammar, Halmstad

Regionfullmäktigeledamot

Ordförande i lokala nämnden Halmstad 24%

AU plats i Driftnämnden för Närsjukvården 5%

Antal procent 29%

Elisabeth Falkhaven, Hylte

Regionfullmäktigeledamot

Gruppledare 15%

Ledamot i Regionstyrelsen 5%

Nämndeman i Hovrätten

Ledamot i Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2%

Ledamot i Strukturfonderna partnerskapet

Ledamot i Sydsam

Ersättare i VB Nordsjöprogrammet

Antal procent 22 %

Stefan Edlund, Varberg

Regionfullmäktigeledamot

Gruppledare 5%

Ordförande i lokala nämnden Varberg 24%

Ledamot i Driftnämnden Hallands sjukhus 2%

Ersättare i Regionstyrelsen

Antal procent 31%Jag ögnar igenom lite inför Miljöpartiets regionårsmöte nu på lördag 7 mars. Vad är viktigt? Vad kan jag tillföra? Varför ska jag gå dit överhuvudtaget? Vilka har kapat åt sig poster och uppdrag?

Jag har inga direkta synpunkter på Verksamhetsberättelsen 2014. Jag var med där det "hände saker" och delaktig tycker jag själv.

När jag däremot läser Regiongruppens rapport de politiskt direktvalda om man så vill känner jag ingen delaktighet alls. Jag röstade inte på någon av dem som fått uppdrag men kan ändå ha synpunkter vad som verkar viktigt för dem som blev valda.

Det ena jag tänker på är arvodering av politiska uppdrag tycks vara viktigt inte uppdraget i sig. Det andra jag ser som utmärker är att männen tagit för sig av kakan och tre män toppar den statistiken. Hur var det med jämställdhetstanken? Dessutom har en kvinna tagit på sig en massa uppdrag för att få ihop det enligt arvoderingsprincipen. Fördelning av uppdrag verkar inte så viktigt.

Vad gäller annat som verkar vara viktigt är en Arbetsordning för Valberedningen. Nu är den lite konstig för det finns en politisk valberedning sedan ska kommunerna komma med förslag till styrelseledamöter också. Men det kanske är viktigt att vara genomformaliserad vad vet jag för att sitta i en valberedning bestående av endast tre ledamöter. Dock kan tre personer aldrig bli en jämställd valberedning och det är svårt att formalisera i en arbetsordning.

Ja vad kan bli mer intressant på årsmötet förutom valen: Verksamhetsplan för MP Halland 2015 (vi är väl redan inne nu vad som komma skall). Det är resor till Bryssel och till riksdagen. Sedan någon höstträff som riktar sig till förtroendevalda. Revidering av stadgar behövs.

Själv har jag mitt huvudintresse i den POLITISKA delen och där känner jag mig minst delaktig förutom på min egen lokala nivå. Varför bry sig om man inte känner sig delaktig då? Det ligger mycket ansvar dels på riksorganisationen att serva och kommunicera och också på de lokala organisationerna att sköta medlemsvården. Men jag känner direkt att mellannivån regionpolitikerna tycks leva sitt eget liv i sin egen sandlåda: Beslut som handlar om hälso- och sjukvård, regional infrastruktur, regionala miljömålen, kulturfrågor som är mer övergripande än kommunen. Var kommer JAG in där? Nej det kan man fråga sig.

Inga kommentarer: