< div id=”header ”>< / div>

måndag 30 mars 2015

Avyttra eller sälj intressen i brunkolsproduktion - enda alternativen för Vattenfall !


Rätt sälj brunkolsverksamheten som statliga Vattenfall har. På sanmma sätt gäller det som SAS gäller det att hitta rätt köpare till rätt pris. Ett visst miljöansvar är inte dumt heller.

Det finns två sätt att förbättra ryktet för Vattenfall: stäng eller sälj kolverksamheten.

Tyskland är bäst eller värst i världen på brunkolsproduktion. Brunkol är den besvärligaste kolarten ur miljösynpunkt. Jämfört med stenkol är exempelvis koldioxidutsläppen vid förbränning högre. När brunkolen förbränns frigörs bland annat svaveldioxid och kväveoxider; även tungmetaller som kvicksilver och kadmium frigörs.

Miljöpartiet i en svensk regering och med Vattenfall som ägare av brunkolsproduktion är något som inte går ihop. Så avyttra intressen i detta så fort det är någonsin möjligt.

Inga kommentarer: